home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
   
 

 

 Plánované termíny akreditovaného vzdelávacieho programu Elektrotechnické minimum

 vo vzdelávacej inštitúcii MARKAB spol. s r. o., Žilina

 

       Dátum začiatku výučby:     31. január 2020

 

       Vysvetlívky:        prézenčná časť výučby (prednášky a laboratórne cvičenia) má 120 vyučovacích hodín,

                                    1 vyučovacia hodina (prednášky a laboratórne cvičenia) trvá 45 minút;  ostatné hodiny

                                    1 hodina = 60 minút   

                                    dovolená absencia je 25 % z prezenčnej časti výučby (prednášky a laboratórne cvičenia)

 

 

         A -  Prednášky  (5 dvojdňových prednáškových sústredení) v Žiline:

 

          1. sústredenie        31.01.2020 - piatok  (11 vyučovacích hodín  -  od 09:00 hod.  do 18:00 hod.)

                                          01.02.2020- sobota (11 vyučovacích hodín  -  od 08:00 hod.  do 17:00  hod.)

 

          2. sústredenie        14.02.2020 - piatok  (11 vyučovacích hodín  -  od 09:00 hod.  do 18:00 hod.)

                                          15.02.2020- sobota (11 vyučovacích hodín  -  od 08:00 hod.  do 17:00  hod.)

 

         3. sústredenie         28.02.2020 - piatok  (11 vyučovacích hodín  -  od 09:00 hod.  do 18:00 hod.)

                                          29.02.2020 - sobota (11 vyučovacích hodín  -  od 08:00 hod.  do 17:00  hod.)

 

         4. sústredenie        13.03.2020 - piatok  (11 vyučovacích hodín  -  od 09:00 hod.  do 18:00 hod.)

                                         14.03.2020 - sobota (11 vyučovacích hodín  -  od 08:00 hod.  do 17:00  hod.)

 

         5. sústredenie        03.04.2020 - piatok  (11 vyučovacích hodín  -  od 09:00 hod.  do 18:00 hod.)

                                         04.04.2020 - sobota (11 vyučovacích hodín  -  od 08:00 hod.  do 17:00  hod.)

 

       B - Laboratórne cvičenia

             - účasť na laboratórnych cvičeniach je povinná,

             - stanovené sú 3 termíny laboratórnych cvičení   ALE   každý účastník sa prihlási  len na 1 termín

 

         Termíny laboratórnych cvičení (LC) z ktorých si každý účastník vyberie len 1 termín:

 

          1. termín LC :  06.03.2020 - piatok  (10 vyučovacích hodín  -  od 09:00 hod. do 17:00 hod.)

          2. termín LC :  20.03.2020- piatok  (10 vyučovacích hodín  -  od 09:00 hod. do 17:00 hod.)

          3. termín LC :  27.03.2020 - piatok  (10 vyučovacích hodín  -  od 09:00 hod. do 17:00 hod.)

 

     C - Odborná prax - 30 hodín

           Každý účastník si zmluvne zabezpečí odbornú prax vo firme (nemusí to byť elektrotechnická firma)

           Tlačivá na zabezpečenie odbornej praxe účastníci dostanú od vzdelávacej inštitúcie.

   

     D - Dištančná časť štúdia  - 250 hodín  (štúdium doma)

           Každý účastník dostane výkaz (tlačivo) do ktorého bude zapisovať dátumy, počty hodín a témy

           Výučby   (záznamy kedy, koľko hodín a čo sa učil doma).

           Účastníci budú elektronickou poštou dostávať ďalšie študijné materiály a úlohy na precvičovanie.

 

     

  E - Záverečné skúšky  - ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM - získanie

        elektrotechnickej kvalifikácie

 

           Overenie vedomostí :

                           - praktická časť záverečnej skúšky (zadaný projekt, ktorý účastníci vyhotovia doma),

                           - písomná časť záverečnej skúšky (test),

                           - ústna, komisionálna, skúška

 

   F - Záverečné skúšky - získanie osvedčenia  § 21 - elektrotechnik

       (podľa vyhl. MPSVR SR  č. 508/2009 Z. z.)

           Táto skúška je voliteľná:           

           Po úspešnom vykonaní záverečných skúšok z "elektrotechnického minima" môžu (ale nemusia) absolventi

           vykonať skúšku pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v rozsahu:  

           § 21 - elektrotechnik

 

            Overenie vedomosti pre získanie osvedčenia  § 21 - elektrotechnik:

                            - písomná časť záverečnej skúšky (test),

                            - ústna, komisionálna, skúška

 

     G - Plánované termíny záverečných skúšok  "elektrotechnického minima"

             Na záverečné skúšky sa účastníci prihlásia (zapíšu) len na jeden deň z následovných termínov:

             15.04.2020    (streda) -  1. deň záverečných skúšok

             16.04.2020    (štvrtok) - 2. deň záverečných skúšok

             17.04.2020    (piatok) -  3. deň záverečných skúšok

 

        H - Plánovaný termín skúšok pre § 21 (vyhl. 508):

 

           v rovnakom dni ako záverečné skúšky "elektrotechnického minima"

 

 

         POZNÁMKA: v odôvodnených prípadoch môže nastať zmena uvedených termínov.

 

          Kde prebieha výučba (prednášky):   

          v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline a v priestoroch vzdelávacej inštitúcieMARKAB s.r.o., Žilina

 

          Možnosti ubytovania (pri dvojdňových prednáškových sústredeniach):

          možnosť i vo vysokoškolských internátoch Žilinskej univerzity (nízke ceny)
 

 

 

 

Návrat a ďalšie informácie - kliknite sem

 

 

 

 

 

   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina