MARKAB spol. s r.o.

  

 

ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM

 
 

e-learning

 
 

                       akreditovaný vzdelávací program                    

 
 

 

 

 
  home (prechod na úvodnú stránku MARKABu) - kliknite na šipku:
  Učebňu, záznam výsledkov úloh a testov vyberiete kliknutím na príslušnú šipku.

                       virtuálne učebne EM                                          úlohy EM                     záverečné skúšky EM                   skúšky §

Ucebňa 01   Ucebňa 07   Úlohy a   EM - test 30   test § 21
Ucebňa 02   Ucebňa 08   Úlohy b  

EM - blok otázok

     
Ucebňa 03   Ucebňa 09                  
Ucebňa 04   Ucebňa 10   Hodnotenie            
Ucebňa 05   Ucebňa 11        

 

 

     
Ucebňa 06                      

______________________________________________

Š MARKAB spol. s r.o., Žilina