MARKAB spol. s r.o.
 

 

ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM

 
 

akreditovaný vzdelávací program

 
 

e-learning

 
 

   RIEŠENIA ÚLOH - napísanie odpovedí a ich odoslanie

 

 
   

Odpovede na úlohy môžete zapisovať a odosielať v ľubovoľnom poradí do:

 do posledného dňa vzdelávania tejto triedy

   

  
      
         POKYNY : Zadajte správny LOGIN
    
 

IDENTIFIKÁCIA  PRÍSLUŠNOSTI :                                                                                                                *  povinné údaje

3
     
LOGIN:  *      globálna identifikácia    -   sem napíšte číslo, ktoré Vám bolo oznámené ako LOGIN pre príslušný súbor úloh       
PIN:  *     identifikácia osoby - sem napíšte trociferné číslo - Váš PIN       (napíšte len číslo)                 
    
 
krstné meno: *  
priezvisko: *  
kontaktný e-mail: *        pre zaslanie kópie odpovedí
    
   ODPOVEDE NA OTÁZKY POLOŽENÉ V PRÍSLUŠNOM SÚBORE ÚLOH:
    
 
Súbor úloh: * označenie súboru, ktoré je uvedené v súbore so zadaním úloh  
    
Do polí napíšte písmeno, ktoré ste pre odpoveď zakrúžkovali alebo výsledok výpočtu alebo text odpovede
Ak niekde chýba úloha, na tú pozíciu odpovede napíšte X
    
 
č.01: *  
č.02: *  
č.03: *  
č.04: *  
č.05: *  
 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:   Kliknutím na ODOSLAŤ vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v tomto odoslaní riešení zadaných úloh a v súvisiacich dokladoch podľa zákona č. 568/2009 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok týchto zákonov a s  ich rozširovaním formou kopírovania pre účely evidencie a informovania o vzdelávaní v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.    

    
ODOSLAŤ - odoslanie odpovedí ODCHOD - prechod na úvodnú stránku MARKABu (home):
     
     - na ODOSLAŤ kliknite ak chcete odoslať odpovede
     - pri nesprávnom alebo neúplnom vyplnení, po kliknutí na ODOSLAŤ zobrazí sa upozornenie na chyby  (text zobrazí hore)
   
    - ak kliknete na ODCHOD, vtedy nezapíše odpovede i keby ste všetko mali správne vyplnené

 
 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina