MARKAB spol. s r.o.
 

 

ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM

 
 

akreditovaný vzdelávací program

 
 

e-learning

 
 

   ZÁPIS DO PREZENČNEJ LISTINY a vstup do virtuálnej učebne 02

 

 ;

  

  
      
         POKYNY : Zadajte správny LOGIN
                                                                                                                                                                                                                                                                      *  povinné údaje
 

PREZENCIA (účasť na výučbe) - zápis do prezenčnej listiny:

3
     
 LOGIN:  *              globálna identifikácia             pre zápis do prezenčky - zadajte pridelený  LOGIN               
    
     
 PIN:  *                            
    
 krstné meno: *
 priezvisko: *
 e-mail: *        pre potvrdenie o zápise do prezenčky
   
 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:   Kliknutím na POKRAČUJ vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v tomto zápise do prezenčnej listiny a v súvisiacich dokladoch podľa zákona č. 568/2009 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok týchto zákonov a s  ich rozširovaním formou kopírovania pre účely evidencie a informovania o vzdelávaní v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.    

    
         ODCHOD - bez zápisu do prezenčky - návrat na úvodnú stránku MARKABu:
     
     kliknutím na POKRAČUJ      - pri nesprávnom alebo neúplnom vyplnení: upozornenie na chyby  
                                                        - po úplnom a správnom vyplnení: prechod do výberu odborných tém

 
 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina