MARKAB spol. s r.o.
 

 

ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM

 
 

akreditovaný vzdelávací program

 
 

e-learning

 
 

   hodnotenie kvality uskutočneného vzdelávania

 

 
   

Hodnotenie kvality uskutočneného vzdelávacieho programu odošlite do:

 prvý deň záverečných skúšok

   

  
      
         POKYNY : Zadajte správny LOGIN
    
 

IDENTIFIKÁCIA  PRÍSLUŠNOSTI :                                                                                                                *  povinné údaje

3
     
LOGIN:  *      globálna identifikácia    -   sem napíšte číslo, ktoré Vám bolo oznámené ako LOGIN pre príslušný súbor úloh       
PIN:  *     identifikácia osoby - sem napíšte trociferné číslo - Váš PIN       (napíšte len číslo)                 
    
 
krstné meno: *  
priezvisko: *  
kontaktný e-mail: *        
    
   Hodnotenie vyjadrite výberom z následovných možností (je to stredoškolské hodnotenie):
    
    
Kliknutím do niektorého z krúžkov, vyberiete hodnotenie
Najlepšie hodnotenie je "Hodnotím známkou 1"          Najhoršie hodnotenie je "Hodnotím známkou 5"
    
           A - aktuálnosť obsahu L - lektorské zabezpečenie O - organizačné a materiálno technické zabezpečenie
Hodnotím známkou 1  Hodnotím známkou 1  Hodnotím známkou 1 
Hodnotím známkou 2 Hodnotím známkou 2 Hodnotím známkou 2
Hodnotím známkou 3 Hodnotím známkou 3 Hodnotím známkou 3
Hodnotím známkou 4 Hodnotím známkou 4 Hodnotím známkou 4
Hodnotím známkou 5 Hodnotím známkou 5 Hodnotím známkou 5
Sem môžete napísať Vaše odporúčania:
    
 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:   Kliknutím na ODOSLAŤ vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v tomto odoslaní riešení zadaných úloh a v súvisiacich dokladoch podľa zákona č. 568/2009 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok týchto zákonov a s  ich rozširovaním formou kopírovania pre účely evidencie a informovania o vzdelávaní v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.    

    
ODOSLAŤ - odoslanie hodnotenia ODCHOD - prechod na úvodnú stránku MARKABu (home):
     
     - na ODOSLAŤ kliknite ak chcete odoslať hodnotenie
     - pri nesprávnom alebo neúplnom vyplnení, po kliknutí na ODOSLAŤ zobrazí sa upozornenie na chyby  (text zobrazí hore)
   
    - ak kliknete na ODCHOD, vtedy neodošle hodnotenie i keby ste všetko mali správne vyplnené

 
 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina