MARKAB spol. s r.o.
 

ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM

 
     
   
               POKYNY: Prihláška nebola odoslaná - doplňte chýbajúce údaje   
 
   

Prihláška na

akreditovaný vzdelávací program

ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM

 
Dátum začiatku:    
 
Miesto konania:     
 
Vzdelávanie kombinovanou formou (dištančne a odborná prax)
Ďalšie informácie - kliknite sem
 
  DODÁVATEĽ: MARKAB s.r.o., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina
  IČO: 00615871   IČ DPH: SK2020444382
  tel./fax: +421 (0) 41 5626188   e-mail:markab@markab.sk
  číslo bankového účtu: 0076575193 / 0900 - SLSP a.s., pob. Žilina
 
  ODBERATEĽ: Pozn.: - ak nemáte IČO alebo IČ-DPH, napíšte tam znak   X 
              - povinné údaje sú označené hviezdičkou  *
 
  Názov firmy / meno:*
  Ulica:*
  Obec /mesto:*
   PSČ:*
  IČO:       
  IČ-DPH: 
 
  Kontaktná osoba:*
  e-mail:*  
  telefón:  *
 
     Objednávame (za podmienok uvedených v tejto prihláške):
     
    Poplatok za jedného účastníka v Eurách:            + DPH
    Poplatok pokrýva: dištančná forma výučby, praktické cvičenia, skúška v základnom (prvom) termíne a vydanie osvedčenia
    Základné štúdijné materiály účastníci tohoto štúdia obdržia bezplatne (zadarmo).
   
     
  Účastník (prihlásená osoba):   *
     
    Vzdelanie účastníka získané na stredoškolskom stupni vzdelávania (vyberte kliknutím):  *
SO  - výučný list technického zamerania
USO - maturitné vysvedčenie
USV - gymnázium  - maturitné vysvedčenie (okrem konzervatória)
     
   

- učebný alebo študijný odbor: *

 
   
 
Vysvetlenie:
  - vzdelanie získané na stredoškolskom stupni uvádzajú i absolventi vysokoškolského štúdia,
  - štúdijný odbor, pri USV - gymnázium, uveďte text  USV alebo gymnázium
 
   
Ďalšie informácie pre vzdelávaciu inštitúciu :
 
     
    SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:         Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške a v súvisiacich dokladoch podľa zákona  č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní  v znení neskorších predpisov a vyhl. MŠ SR č. 97/2010 Z. z. v platnom znení a  s  ich rozširovaním formou kopírovania pre účely evidencie a informovania o vzdelávaní v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.            Odoslaním prihlášky - kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAJ" vyjadrite súhlas so spracovaním osobných údajov.
     
       kliknutím na OBJEDNAJ  - vyplnenú prihlášku odošle
     
         Návrat na hlavvnú stránku MARKABu s.r.o.
     
   
 
   

© MARKAB spol. s r.o., Žilina