MARKAB spol. s r.o.
 
       
     

 

OP - odborná príprava

školenie, skúška, osvedčenie  §§ 21, 22, 23

 

       
       
     

Prihláška na školenie elektrotechnikov

     

osvedčenia  podľa  §§ 21, 22, 23 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

       
 

 POKYNY:

    Doplňte chýbajúce údaje.
       
  Dátum konania:    
  Miesto konania:  
       
  DODÁVATEĽ:   MARKAB s.r.o., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina
      IČO: 00615871   IČ DPH: SK2020444382
      tel./fax: +421 (0) 41 5626188   e-mail:markab@markab.sk
      číslo bankového účtu: 0076575193 / 0900 - SLSP a.s., pob. Žilina
       
  ODBERATEĽ:   Pozn.: ak nemáte IČO alebo IČ-DPH, napíšte tam  X  alebo nechajte prázdne
       povinné údaje sú označené hviezdičkou  *
  Názov firmy / meno:*  
   Ulica:*  
  Obec /mesto:*  
    PSČ:*  
    IČO:  
    IČ-DPH:  
       
  Kontaktná osoba:*  
  e-mail:*  
  telefón:   
       
  Účastník : *  
  (priezvisko a meno)   - Každého účastníka prihlasujte samostatne
 

  Objednávame (kliknite do príslušného krúžku * ):

 
   

A

Základný rozsah  
      pozn.: §21, §22, §23  --- podľa dĺžky odbornej praxe  
 

EZ-01 rozsah:  elektrické zariadenia s napätím do 1000 V v obj. tr. A  75 € + DPH
         
   

B

Rozšírenie základného rozsahu  
      pozn.: §21, §22, §23  --- podľa dĺžky odbornej praxe  
  EZ-12  rozšírenie rozsah:  elektrické zariadenia s napätím nad 1000 V  62 € + DPH
 

EZ-13  rozšírenie rozsah: elektrické zariadenia v obj. tr.B, alebo B1  67 € + DPH
         
   

C

Zvýšenie základného rozsahu (získanie vyššieho §)  
      Pre osoby, ktorým predchádzajúce osvedčenie bolo vydané v MARKABe.  
      pozn.:§22, §23  --- podľa dĺžky odbornej praxe  
  EZ-02  zvýšenie na §22 alebo na §23 - rozsah:  do 1000 V, obj. tr. A  65 € + DPH
         
   

D

Balíky so zľavami:  
      základný rozsah plus rozšírenie  
      pozn.: §21, §22, §23  --- podľa dĺžky odbornej praxe  
  EZ-05  rozsah:  do 1000 V a nad 1000 V, obj. tr. A  88 € + DPH
  EZ-06 rozsah:  do 1000 V, obj. tr. A a B (alebo B1)  90 € + DPH
  EZ-07 rozsah: do 1000 V a nad 1000 V, obj. tr. A a B (alebo B1)  99 € + DPH
         
    Vysvetl. Zľavu 20 % majú študenti VŠ denného štúdia I. a II. stupeň počas ich štúdia  
 

 
   
Miesto pre ďalšie informácie určené dodávateľovi
 
     
     
     
    SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:
   

Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške a v súvisiacich dokladoch podľa zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhlášok MPSVR SR č. 356/2007 Z. z.  a č. 508/2009 Z. z. v ich platnom znení a s  ich rozširovaním formou kopírovania pre účely evidencie a informovania o vzdelávaní v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

    Odoslaním prihlášky - kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAJ" vyjadrite súhlas so spracovaním osobných údajov.
     
       kliknutím na OBJEDNAJ  odošle  objednávku (prihlášku)
     
        kliknutím na HOME nastane prechod na hlavnú stránku MARKABu
     
     
   

© MARKAB spol. s r.o., Žilina