Elektrotechnické minimum MARKAB Žilina
                 
 
 

 
  spoločnosť MARKAB je už 32 rokov Váš partner vo vzdelávaní  
 

 
 

súbor: ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

X

 
 
Akreditovaný vzdelávací program "elektrotechnické minimum" je určený pre tých, ktorí nemajú elektrotechnické vzdelanie
a chcú získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21-elektrotechnik
 
Absolventi získavajú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM
a hneď po absolvovaní "elektrotechnického minima" môžu vo vzdelávacej inštitúcii  MARKAB s. r. o. získať osvedčenie

  §21-elektrotechnik podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 z. z.

 

 

Priebeh vzdelávania Elektrotechnické minimum - plánované termíny pre uvedené triedy *

 

 

 

 

 

                                              Termíny začiatku výučby - dištančné vzdelávanie (cez internet):  

 

     
                                                                       Termíny sprístupnenia učební - pre: trieda 24  a trieda 25  

 

 

 

 
trieda 25     

trieda 24

 
 Učebňa 01:  

19.01.2024

14.09.2023 Učebňa 01
 Učebňa 02:   26.01.2024 22.09.2023 Učebňa 02
 Učebňa 03:   02.02.2024 29.09.2023 Učebňa 03
 Učebňa 04:   09.02.2024 06.10.2023 Učebňa 04
 Učebňa 05:   15.02.2024 12.10.2023 Učebňa 05
 Učebňa 06:   22.02.2024 19.10.2023 Učebňa 06
 Učebňa 07:   29.02.2024 26.10.2023 Učebňa 07
 Učebňa 08:   08.03.2024 03.11.2023 Učebňa 08
 Učebňa 09:   15.03.2024 10.11.2023 Učebňa 09
 Učebňa 10:   22.03.2024 16.11.2023 Učebňa 10
 Učebňa 11:   28.03.2024 24.11.2023 Učebňa 11
         
 

 

V každej učebni bude spracovaných priemerne 5 odborných tém, celkovo v priemernom rozsahu 11 vyučovacích hodín

 

 

(1 vyučovacia hodina 45 minút).

 

 

Účastník bude mať povinnosť v stanovených dňoch vstúpiť do učebne. Vstupom  sa zapíše do prezenčnej listiny.

 

 

Prednášky však bude mať možnosť naštudovať a spracovať aj neskôr, podľa svojich časových možností.

 

 

Účastník má nárok na 25 % absenciu - ALE: podľa stanoviska MŠVVaŠ SR, ak účastník absolvuje celý rozsah výučby, záverečnú skúšku z elektrotechnického minima  môže absolvovať dištančnou formou (cez internet) - pozri Poznámky

 

  na konci týchto informácii.  

 

 

 

 

V stanovených dňoch budú účastníkom sprístupnené virtuálne učebne 01 až 11.

 
 

Mailom účastníci obdržia prístupový LOGIN pre vstup do učební.

 
 

Prihlásením do učební zároveň nastáva zápis do prezenčnej listiny príslušnej učebne.

 
     
 

Výučba bude prebiehať cez internet bez nutnosti cestovať na prednášky do Žiliny.

 

 

V učebniach bude prebiehať dištančné vzdelávanie, ktoré nahradí prezenčnú účasť na prednáškach v Žiline.

 

  Vzdelávanie (prednášky) bude zabezpečené formou videoprezentácií spracovaných odborných tém  
 

s hlasovým doprovodom, ale aj textových materiálov a pod.

 

 

 

 

  Každá učebňa bude k dispozícii až do záverečných skúšok a účastník vzdelávania bude mať možnosť sa ku spracovaným  
  prednáškovým súborom vrátiť a opakovane si ich naštudovať.  

 

Celkovo bude sprístupnených 11 virtuálnych učební + 1 deň výučby sa uskutoční prézenčne na laboratórnych cvičeniach,

 

 

ktoré budú v našich priestoroch v Žiline.

 

 

 

 

 

                                                                LC - Laboratórne cvičenia v Žiline: 

 

     
                                                   Termíny laboratórnych cvičení pre:    trieda 24  a  trieda 25  
     
 
trieda 25     trieda 24  
prezenčne LC-1:   16.02.2024

 13.10.2023

prezenčne LC-1
prezenčne LC-2:   23.02.2024 20.10.2023 prezenčne LC-2
prezenčne LC-3:   01.03.2024 27.10.2023 prezenčne LC-3
                                   
                   
 

 

                                              Každý účastník si vyberie iba jeden termín laboratórnych cvičení  (výber v príslušnej webovej aplikácii)

 

     
     

 

   Záverečné skúšky - elektrotechnické minimum - online (dištančne) cez internet alebo prezenčne :

 

     
                              Termíny záverečných skúšok - elektrotechnické minimum (EM) - pre:  trieda 24 a trieda 25 a trieda 25  
     
 

trieda 25

    trieda 24

 

 

termín 1:

 

03.04.2024

27.11.2023 termín 1  
termín 2:   04.04.2024  28.11.2023 termín 2  
termín 3:   05.04.2024  29.11.2023 termín 3  
 
     

 

                                     Každý účastník si vyberie iba jeden termín záverečných skúšok   (výber v príslušnej webovej aplikácii)

 

     

 

 

 

 

Konzultácie:

 

 

Účastníci majú počas celého vzdelávania možnosť mailových príp. telefonických konzultácii s lektormi.

 

 

Výučbu a podklady pre jednotlivé odborné témy do učební zabezpečuje 11 lektorov.

 

 

 

 

 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.) :

 

 

Po ukončení vzdelávania "elektrotechnické minimum" má absolvent už možnosť získať osvedčenie v rozsahu  §21 - elektrotechnik

 

 

(neskôr po získaní odbornej praxe:  §§ 22 a 23).

 

 

Naši absolventi majú možnosť v MARKABe s.r.o. získať  osvedčenie  §21 - elektrotechnik     iba za 36 € + DPH   po školení EM.

 

 

Skúška pre §21 nie je možná online cez internet, ale je potrebná účasť na skúške v Žiline.

 

 

 

 

 

                                                 Záverečné skúškaňy   § 21- elektrotechnik   v Žiline:

 

     
                                                                         Termíny  - §21 -  pre:     trieda 24 a trieda 25  
     
 

trieda 25 

    trieda 24    
termín 1:   10.04.2024 04.12.2023 termín 1  
termín 2:   11.04.2024 05.12.2023 termín 2  
termín 3:   12.04.2024 06.12.2023 termín 3  
 
     

 

                    Každý účastník si vyberie iba jeden termín skúšok. Možný je aj individuálny termín skúšky § 21.

 

 

 

 

 

 

 

 

* Poznámky:  - o zmenách a doplnkoch Vás budeme včas informovať,

 

                       -  prípadné ďalší termín laboratórnych cvičení bude uvedený v príslušnej webovej prihlasovacej aplikácii