Elektrotechnické minimum MARKAB Žilina
                 
 
 

 
  spoločnosť MARKAB je už 30 rokov Váš partner vo vzdelávaní  
 

 
 

 
 

X

 
 

 

Priebeh vzdelávania Elektrotechnické minimum - plánované termíny pre triedu 21

 

 

 

 

 

                                              Termíny začiatku online výučby cez internet:

 

     
                                                                       Termíny sprístupnenia učební - pre:  trieda 23 a trieda 22  

 

 

 

 
   

trieda 23

trieda 22

 
online Učebňa 01:   21.04.2023 20.01.2023 - dátumy začiatku výučby v triedach
online Učebňa 02:   28.04.2023 27.01.2023  
online Učebňa 03:   05.05.2023 03.02.2023  
online Učebňa 04:   12.05.2023 10.02.2023  
online Učebňa 05:   19.05.2023 17.02.2023  
online Učebňa 06:   26.05.2023 24.02.2023  
online Učebňa 07:   01.06.2023 03.03.2023  
online Učebňa 08:   08.06.2023 09.03.2023  
online Učebňa 09:   15.06.2023 16.03.2023 - LC príprava
online Učebňa 10:   23.06.2023 23.03.2023  
online Učebňa 11:   30.06.2023 31.03.2023  
         
 
 

pozri termíny laboratórnych vcičení   LC - laboratórne cvičenia

 
     

 

V každej učebni bude spracovaných priemerne 5 odborných tém, celkovo v priemernom rozsahu 11 vyučovacích hodín

 

 

(1 vyučovacia hodina 45 minút).

 

 

Účastník bude mať povinnosť v stanovených dňoch vstúpiť do učebne. Vstupom  sa zapíše do prezenčnej listiny.

 

 

Prednášky však bude mať možnosť naštudovať a spracovať aj neskôr, podľa svojich časových možností.

 

 

Účastník má nárok na 25 % absenciu - ALE: podľa stanoviska MŠVVaŠ SR, v čase "koronavírusu", ak účastník absolvuje celý rozsah výučby, záverečnú skúšku z elektrotechnického minima  môže absolvovať dištančnou formou (cez internet) - pozri Poznámky

 

  na konci týchto informácii.  

 

 

 

 

V stanovených dňoch budú účastníkom sprístupnené online (virtuálne) učebne 01 až 11.

 
 

Mailom účastníci obdržia prístupový LOGIN pre vstup do učební.

 
 

Prihlásením do učební zároveň nastáva zápis do prezenčnej listiny príslušnej učebne.

 
     
 

Výučba bude prebiehať cez internet bez nutnosti cestovať na prednášky do Žiliny.

 

 

V učebniach bude prebiehať dištančné vzdelávanie, ktoré nahradí prezenčnú účasť na prednáškach v Žiline.

 

  Vzdelávanie (prednášky) bude zabezpečené formou videoprezentácií spracovaných odborných tém  
 

s hlasovým doprovodom, ale aj textových materiálov a pod.

 

 

 

 

  Každá učebňa bude k dispozícii až do záverečných skúšok a účastník vzdelávania bude mať možnosť sa ku spracovaným  
  prednáškovým súborom vrátiť a opakovane si ich naštudovať.  

 

Celkovo bude sprístupnených 11 virtuálnych učební + 1 deň výučby sa uskutoční prézenčne na laboratórnych cvičeniach,

 

 

ktoré budú v našich priestoroch v Žiline.

 

 

 

 

 

                                                                LC - Laboratórne cvičenia v Žiline:

 

     
                                                   Termíny laboratórnych cvičení pre:    trieda 23  a trieda 22  
     
 
    trieda 23 trieda 22  
prezenčne LC-1:  

 02.06.2023

10.03.2023  
prezenčne LC-2:   09.06.2023 17.03.2023  
prezenčne LC-3:   16.06.2023 24.03.2023  
         
 

 

                                              Každý účastník si vyberie iba jeden termín laboratórnych cvičení.

 

     

 

   Záverečné skúšky - elektrotechnické minimum - online (dištančne) cez internet alebo prezenčne *:

 

     
                              Termíny záverečných skúšok - elektrotechnické minimum - pre:    trieda 23  a trieda 22  
     
 
    trieda 23 trieda 22  

termín 1:

  03.07.2023 03.04.2023  
termín 2:    04.07.2023 04.04.2023  
termín 3:    05.07.2023 05.04.2023  
 
     

 

                                     Každý účastník si vyberie iba jeden termín záverečných skúšok.

 

     
  * Poznámka: akým spôsobom budú záverrečné skúšky realizované, rozhodne MŠVVaŠ SR - podľa situácie s koronavírusom  

 

 

 

 

Konzultácie:

 

 

Účastníci majú počas celého vzdelávania možnosť mailových príp. telefonických konzultácii s lektormi.

 

 

Výučbu a podklady pre jednotlivé odborné témy do učební zabezpečuje 11 lektorov.

 

 

 

 

 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.) :

 

 

Po ukončení vzdelávania "elektrotechnické minimum" má absolvent už možnosť získať osvedčenie v rozsahu  §21 - elektrotechnik

 

 

(neskôr po získaní odbornej praxe:  §§ 22 a 23).

 

 

Naši absolventi majú možnosť v MARKABe s.r.o. získať  osvedčenie  §21 - elektrotechnik     iba za 36€ + DPH   po školení EM.

 

 

Skúška pre §21 nie je možná online cez internet, ale je potrebná účasť na skúške v Žiline.

 

 

 

 

 

                                                 Záverečné skúškaňy   § 21- elektrotechnik   v Žiline:

 

     
                                                                         Termíny  - §21 -  pre:     trieda 23  a trieda 22  
     
 
    trieda 23 trieda 22  
termín 1:   10.07.2023 11.04.2023  
termín 2:   11.07.2023 12.04.2023  
termín 3:   12.07.2023 13.04.2023  
 
     

 

                    Každý účastník si vyberie iba jeden termín skúšok. Možný je aj individuálny termín skúšky § 21.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:  o prípadných  zmenách Vás budeme včas informovať.

 

     
  Informácia - možnosť získania živnostenského oprávnenia - kliknite sem: živnosť