Elektrotechnické minimum MARKAB Žilina
                 
 
 

 
  spoločnosť MARKAB je už 30 rokov Váš partner vo vzdelávaní  
 

 
 

 
 

X

 
 

 

Priebeh vzdelávania Elektrotechnické minimum - plánované termíny pre triedy 20 a 21

 

 

 

 

 

                                   Termíny začiatku online výučby cez internet:

 

     
  Termíny pre triedu 20 - ktorá začína  29.04.2022                                                       Termíny pre triedu 21 - ktorá začína  09.09.2022  

 

 

 

 

        online učebňa 01:   29.04.2022,                                                                     online učebňa 01:   09.09.2022,

 

 

        online učebňa 02:   06.05.2022,                                                                     online učebňa 02:   16.09.2022,

 

 

        online učebňa 03:   13.05.2022,                                                                     online učebňa 03:   23.09.2022,

 

 

        online učebňa 04:   20.05.2022,                                                                     online učebňa 04:   30.09.2022,

 
 

        online učebňa 05:   27.05.2022,                                                                     online učebňa 05:   07.10.2022,

 
 

        online učebňa 06:   03.06.2022,                                                                     online učebňa 06:   14.10.2022,

 

 

        online učebňa 07:   10.06.2022,                                                                     online učebňa 07:   21.10.2022,

 

 

        online učebňa 08:   17.06.2022,                                                                     online učebňa 08:   28.10.2022,

 

 

        online učebňa 09:   22.06.2022 - LC príprava                                                online učebňa 09:   02.11.2022 - LC príprava

 

 

       online učebňa 10:   30.06.2022                                                                 online učebňa 10:  10.11.2022

 

 

        online učebňa 11:   08.07.2022                                                                      online učebňa 11:   24.11.2022

 

             LC - laboratórne cvičenia                         pozri termíny laboratórnych vcičení            LC - laboratórne cvičenia  

 

 

 

 

V každej učebni bude spracovaných priemerne 5 odborných tém, celkovo v priemernom rozsahu 11 vyučovacích hodín

 

 

(1 vyučovacia hodina 45 minút).

 

 

Účastník bude mať povinnosť v stanovených dňoch vstúpiť do učebne. Vstupom  sa zapíše do prezenčnej listiny.

 

 

Prednášky však bude mať možnosť naštudovať a spracovať aj neskôr, podľa svojich časových možností.

 

 

Účastník má nárok na 25 % absenciu.

 

 

 

 

 

V stanovených dňoch budú účastníkom sprístupnené online (virtuálne) učebne.

 
 

Mailom účastníci obdržia prístupový LOGIN pre vstup do učební.

 
 

Prihlásenie do učební slúži zároveň ako zápis do prezenčnej listiny.

 
     
 

Výučba bude prebiehať cez internet bez nutnosti cestovať na prednášky do Žiliny.

 

 

V učebniach bude prebiehať vzdelávanie, ktoré nahradí účasť na prednáškach.

 

  Vzdelávanie (prednášky) bude zabezpečené formou videoprezentácií spracovaných odborných tém  
 

s hlasovým doprovodom, ale aj textových materiálov a pod.

 

 

 

 

 

Každá učebňa bude k dispozícii cca 7 dní a účastník vzdelávania bude mať možnosť sa ku spracovaným prednáškovým

 

 

súborom vrátiť a opakovane si ich naštudovať.

 

 

Celkovo bude sprístupnených 11 virtuálnych učební + 1 deň výučby sa uskutoční na laboratórnych cvičeniach,

 

 

ktoré budú v našich priestoroch v Žiline.

 

 

 

 

 

                                                                      Laboratórne cvičenia v Žiline:

 

     
  Termíny pre triedu 20 - ktorá začína  29.04.2022                                                       Termíny pre triedu 21 - ktorá začína  09.09.2022  
     

 

                     24.06.2022,                                                                                                 04.11.2022

 

 

                     28.06.2022,                                                                                                 11.11.2022

 

 

                     01.07.2022,                                                                                                 16.11.2022

 

 

                                  Každý účastník si vyberie iba jeden termín laboratórnych cvičení.

 

     

 

                               Záverečné skúšky online (dištančne) cez internet alebo prezenčne *:

 

     
  Termíny pre triedu 20 - ktorá začína  29.04.2022                                                      Termíny pre triedu 21 - ktorá začína  09.09.2022  
     

 

                      12.07.2022,                                                                                                 28.11.2022

 

 

                      13.07.2022,                                                                                                 29.11.2022

 

 

                      14.07.2022                                                                                                  30.11.2022

 

 

                             Každý účastník si vyberie iba jeden termín záverečných skúšok.

 

     
  * akým spôsobom budú záverrečné skúšky realizované, rozhodne MŠVVaŠ SR - podľa situácie s koronavírusom  

 

 

 

 

Konzultácie:

 

 

Účastníci majú počas celého vzdelávania možnosť mailových príp. telefonických konzultácii s lektormi.

 

 

Výučbu a podklady pre jednotlivé odborné témy do učební zabezpečuje 11 lektorov.

 

 

 

 

 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.) :

 

 

Po ukončení vzdelávania "elektrotechnické minimum" má absolvent už možnosť získať osvedčenie v rozsahu  §21 - elektrotechnik

 

 

(neskôr po získaní odbornej praxe:  §§ 22 a 23).

 

 

Naši absolventi majú možnosť v MARKABe s.r.o. získať  osvedčenie  §21 - elektrotechnik     iba za 36€ + DPH   po školení EM.

 

 

Skúška pre §21 nie je možná online cez internet, ale je potrebná účasť na skúške v Žiline.

 

 

 

 

 

                                                           Skúška   § 21- elektrotechnik   v Žiline:

 

     
              Termíny pre triedu 20                                                                                                Termíny pre triedu 21  
     

 

                 19.07.2022,                                                                                               07.12.2022

 

 

                 20.07.2022,                                                                                               08.12.2022

 

 

                 21.07.2022                                                                                                09.12.2022

 

 

                    Každý účastník si vyberie iba jeden termín skúšok. Možný je aj individuálny termín skúšky § 21.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:  o prípadných  zmenách Vás budeme včas informovať.