Elektrotechnické minimum MARKAB Žilina
                 
 
 

 
  spoločnosť MARKAB je už 33 rokov Váš partner vo vzdelávaní  
 

 
 

súbor: ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

X

 
 
Akreditovaný vzdelávací program "elektrotechnické minimum" je určený pre tých, ktorí nemajú elektrotechnické vzdelanie
a chcú získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21-elektrotechnik
 
Absolventi získavajú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM
a hneď po absolvovaní "elektrotechnického minima" môžu vo vzdelávacej inštitúcii  MARKAB s. r. o. získať osvedčenie

  §21-elektrotechnik podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 z. z.

 

 

Priebeh vzdelávania Elektrotechnické minimum - plánované termíny pre uvedené triedy *

 

 

 

 

 

                                              Termíny začiatku výučby - dištančné vzdelávanie (cez internet):  

 

     
                                                                       Termíny sprístupnenia učební - pre: trieda 27  

 

 

 

 
trieda 27         
 Učebňa 01:  

13.09.2024

   
 Učebňa 02:   20.09.2024    
 Učebňa 03:   27.09.2024    
 Učebňa 04:   04.10.2024    
 Učebňa 05:   10.10.2024    
 Učebňa 06:   17.10.2024    
 Učebňa 07:   24.10.2024    
 Učebňa 08:   31.10.2024    
 Učebňa 09:   08.11.2024    
 Učebňa 10:   15.11.2024    
 Učebňa 11:   22.11.2024    
         
 

 

V každej učebni bude spracovaných priemerne 5 odborných tém, celkovo v priemernom rozsahu 11 vyučovacích hodín

 

 

(1 vyučovacia hodina 45 minút).

 

 

Účastník bude mať povinnosť v stanovených dňoch vstúpiť do učebne. Vstupom  sa zapíše do prezenčnej listiny.

 

 

Prednášky však bude mať možnosť naštudovať a spracovať aj neskôr, podľa svojich časových možností.

 

 

Účastník má nárok na 25 % absenciu - ALE: podľa stanoviska MŠVVaŠ SR, ak účastník absolvuje celý rozsah výučby, záverečnú skúšku z elektrotechnického minima  môže absolvovať dištančnou formou (cez internet) - pozri Poznámky

 

  na konci týchto informácii.  

 

 

 

 

V stanovených dňoch budú účastníkom sprístupnené virtuálne učebne 01 až 11.

 
 

Mailom účastníci obdržia prístupový LOGIN pre vstup do učební.

 
 

Prihlásením do učební zároveň nastáva zápis do prezenčnej listiny príslušnej učebne.

 
     
 

Výučba bude prebiehať cez internet bez nutnosti cestovať na prednášky do Žiliny.

 

 

V učebniach bude prebiehať dištančné vzdelávanie, ktoré nahradí prezenčnú účasť na prednáškach v Žiline.

 

  Vzdelávanie (prednášky) bude zabezpečené formou videoprezentácií spracovaných odborných tém  
 

s hlasovým doprovodom, ale aj textových materiálov a pod.

 

 

 

 

  Každá učebňa bude k dispozícii až do záverečných skúšok a účastník vzdelávania bude mať možnosť sa ku spracovaným  
  prednáškovým súborom vrátiť a opakovane si ich naštudovať.  

 

Celkovo bude sprístupnených 11 virtuálnych učební + 1 deň výučby sa uskutoční prézenčne na laboratórnych cvičeniach,

 

 

ktoré budú v našich priestoroch v Žiline.

 

 

 

 

 

                                                                LC - Laboratórne cvičenia v Žiline: 

 

     
                                                   Termíny laboratórnych cvičení pre:    trieda 27  
     
 
trieda 27        
prezenčne LC-1:   11.10.2024    
prezenčne LC-2:   18.10.2024    
prezenčne LC-3:   25.10.2024    
                                   
                   
 

 

                                              Každý účastník si vyberie iba jeden termín laboratórnych cvičení  (výber v príslušnej webovej aplikácii)

 

     
     

 

   Záverečné skúšky - elektrotechnické minimum - online (dištančne) cez internet alebo prezenčne :

 

     
                              Termíny záverečných skúšok - elektrotechnické minimum (EM) - pre:  trieda 27  
     
 

trieda 27

         

termín 1:

 

25.11.2024

     
termín 2:   26.11.2024      
termín 3:   27.11.2024      
 
     

 

                                     Každý účastník si vyberie iba jeden termín záverečných skúšok   (výber v príslušnej webovej aplikácii)

 

     

 

 

 

 

Konzultácie:

 

 

Účastníci majú počas celého vzdelávania možnosť mailových príp. telefonických konzultácii s lektormi.

 

 

Výučbu a podklady pre jednotlivé odborné témy do učební zabezpečuje 11 lektorov.

 

 

 

 

 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.) :

 

 

Po ukončení vzdelávania "elektrotechnické minimum" má absolvent už možnosť získať osvedčenie v rozsahu  §21 - elektrotechnik

 

 

(neskôr po získaní odbornej praxe:  §§ 22 a 23).

 

 

Po úspešnom absolvovaní EM, naši absolventi EM majú možnosť v MARKABe s.r.o. získať  osvedčenie  §21 - elektrotechnik, 

 

   s 50% zľavoiu.  

 

Skúška pre §21 nie je možná online cez internet, ale je potrebná účasť na skúške v Žiline.

 

 

 

 

 

                                                 Záverečné skúškaňy   § 21- elektrotechnik   v Žiline:

 

     
                                                                         Termíny  - §21 -  pre:     trieda 27  
     
 

trieda 27 

         
termín 1:   04.12.2024      
termín 2:   05.12.2024      
termín 3:   06.12.2024      
 
     

 

                    Každý účastník si vyberie iba jeden termín skúšok. Možný je aj individuálny termín skúšky § 21.

 

 

 

 

 

 

 

 

* Poznámky:  - o zmenách a doplnkoch Vás budeme včas informovať,

 

                          -  prípadný ďalší termín laboratórnych cvičení bude uvedený v príslušnej webovej prihlasovacej aplikácii