AOP-ELEKTRO - MARKAB spol. s r.o.
 

AOP - aktualizácia EL

             POKYNY: Prihláška nebola odoslaná - doplňte chýbajúce údaje.   
   
 
Prihláška na AOP-EL  (aktualizačná odborná príprava) elektrotechnikov §§ 21, 22, 23, 24  
školenie a záznam o účasti na AOP  
   
Dátum konania:       
Miesto konania:      
   
DODÁVATEĽ: MARKAB s.r.o., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina
  IČO: 00615871   IČ DPH: SK2020444382
  tel./fax: +421 (0) 41 5626188   e-mail:markab@markab.sk
   
ODBERATEĽ:

 Ak nemáte IČO a DPH  napíšte tam  X 

  alebo to nechajte prázdne
   - povinné údaje sú označené hviezdičkou  *
   
Firma / meno:*
Ulica:*
 Obec /mesto:*
PSČ:*
IČO:               
 IČ-DPH:
   
Prihlásená osoba:*
 e-mail:    
 telefón:
   
   Objednávame (za podmienok uvedených v tejto prihláške):
   
  Poplatok za jedného účastníka  AOP bez DPH :   €   
   
  Počet prihlasovaných účastníkov:   *     pri ONLINE - pozrite **
   
  ** POZN.: Pri AOP ONLINE:  Ak z jednej organizácie prihlasujete viac osôb
   a výučbu (AOP) budú sledovať spoločne projekciou na veľký monitor,
    vtedy link na spojenie s MARKABom  bude  zaslaný jednej osobe,
    ktorú uvediete do políčka  e-mail:        V takomto prípade ale, spôsob
     prezentácie (záznam do prezenčnej listiny)  dohodnite   s   MARKABom
    buď telefonicky na tel.  041 5626188  alebo  e-mailom:   markab@markab.sk
   
 
Záznam ďalších informácií pre dodávateľa:
 
   
   
   
  SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:                   Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške a v súvisiacich dokladoch podľa zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhlášok MPSVR SR č. 356/2007 Z. z.  a č. 508/2009 Z. z. v ich platnom znení a s  ich rozširovaním formou kopírovania pre účely evidencie a informovania o vzdelávaní v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.             Odoslaním prihlášky - kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAJ" vyjadrite súhlas so spracovaním osobných údajov.
   
     kliknutím na OBJEDNAJ  odošle záväznú prihlášku (objednávku) na AOP-EL.
   
      kliknutím na HOME nastáva prechod na hlavnú webovú stránku MARKABu, bez odoslania prihlášky
   
 

______________________________________________

 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina