Elektrotechnické minimum MARKAB Žilina
                 
 
 

 
  spoločnosť MARKAB je už 33 rokov Váš partner vo vzdelávaní  
 

 
 

REFERENCIE

 

X

 

zákazníci vzdelávacej inštitúcie MARKAB s.r.o., Žilina

 

A2B s.r.o. Žilina

Gnotec s.r.o., Čadca

SKANSKA SK a.s.

Adient Slovakia s.r.o.

Grafobal a.s., Skalica

Slovalco a.s., Žiar n.H.

AŽD a.s., Bratislava

Hornonitrianske bane a.s.

Slovena a.s., Žilina

Bratislavská teplárenská a.s.

HOTVÁT klim.a vetranie s.r.o.

Slovenské elektrárne a.s

CEIT a.s., Žilina 

Hriňovské strojárne a.s.

Slov.liečebné kúpele a.s.

Cestné stavby a.s. Košice

Hydrostav a.s., Bratislava

Slovnaft a.s., Bratislava

Continental Matador s.r.o.

Bukocel a.s., Hencovce

Slov.vodohosp.podnik š.p.

COOP Jednota s.d.

Hyundai Slovakia s.r.o.

Slovmag a.s., Lubeník

CRH a.s., Rohožník

Chemkostav HSV a.s.,Humen.

SPP-distribúcia a.s.

Dalkia Industry Žiar n.H.a.s.

Chemlon a.s., Humenné

Sungwoo Hitec s.r.o.

Delphi s.r.o. Senica

Chemosvit a.s., Svit        

Tatravagónka a.s.

Delta Electronics s.r.o., D.n.V.

Chirana a.s., Stará Turá

Tatry Mount.Resesorts a.s.

Dolvap s.r.o. Varín

I.D.C. Holding a.s.

Tesco Stores a.s.

Donghee Slovakia s.r.o.

Inžinierske stavby a.s., Košice

ThyssenKrupp a.s.

Donghil Rubber Belt s.r.o.,P.B.

Kia Motors Slovakia s.r.o.

Towercom a.s.,Bratislava

Doprastav a.s.

MOBIS Slovakia s.r.o.

TUBAU a.s., Bratislava

Drôtovňa a.s. Hlohovec

Nestlé s.r.o., Prievidza

U.S.Steel Košice s.r.o.

Duslo a.s., Šaľa

NCHZ a.s., Nováky

VÁHOSTAV a.s.

Ecostart a.s., Ružomberok

OFZ Trading a.s., Istebné

Vaillant s.r.o., Skalica

Elektrizacia želežníc a.s.

OLD HEROLD s.r.o., Trenčín

Visteon s.r.o.,Námestovo

Elektroenerget.montáže s.r.o.

Orange Slovensko a.s.

Volkswagen Slovakia a.s.

Elektrosystém a.s., Žilina

Považská cement. a.s., Ladce

VÚB a.s., Bratislava

ELTECO-GEN s.r.o., Žilina

Považská vod.spol.a.s., P.B.

Východosl.vodár.spol.a.s.

EMBRACO-Slovakia s.r.o.,S.N.V.

PPA Energo s.r.o., Bratislava

Webasto Dongh.s.r.o.

EMERSON a.s., N.M.n.V.

KINEX Bearings a.s., Bytča

YAZAKI Slovakia s..r.o.

EMTEST a.s., Žilina         

Prima Banka Slovensko a.s.

Západosl.vod.spol.a.s.

Energo Controls s.r.o., Žilina

Prima Zdroj Holding a.s.

ZŤS Strojárne a.s.

Energoprojekt Slovakia a.s.

RVT SiemControl s.r.o., Žilina

ZVS Holding a.s.

ENERGO Výskum a.s.,Jasl.Boh.

Stredoslovenská energetika a.s

Železničná spol.a.s.

ENGIE Services a.s., Bratislava

Stredoslovenská distribuč. a.s.

Žilinská teplárenská a.s

ESMO Žilina a.s.

SAE-Automation s.r.o.   

Žilinská univerzita v Žiline

EUROVIA-CESTY a.s.

SCAME-SK s.r.o. D.Kubín

Žilinské komunikácie a.s.

EZ-Elektrosystémy a.s.

Sejong Slovakia s.r.o.

Žilinské tlačiarne a.s.

Fakultná nemocnica, Žilina

SEVAK a.s., Žilina             

Žilinský samosprávny kraj

FITTICH ALARM s.r.o.    

SHP Harmanec a.s.

ŽOS Trnava a.s.

FRACHO a.s., Oščadnica

Schaeffler Slovensko s.r.o.

ŽOS Vrútky a.s.

Franke Slovakia s.r.o., Strečno

Siemens s.r.o., Bratislava

ŽSR a.s.