Elektrotechnické minimum MARKAB Žilina
                 
 
 
                                                                                  mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky  
 

 
  spoločnosť MARKAB je už 30 rokov Váš partner vo vzdelávaní  
 

 
 
 
 

ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM

 
 

pre osoby bez elektrotechnického vzdelania

 

akreditovaný vzdelávací program

- získanie elektrotechnickej kvalifikácie   a    osvedčenia § 21 - elektrotechnik -

rekvalifikujte sa
ONLINE - dištančná forma

školenie bez nutnosti cestovať na prednášky a skúšky do Žiliny

   

 
  "elektrotechnické minimum" začiatok: testEM 99.12.1999

 Prihláška: 

  kliknite sem  

 

ďalšie informácie:

 
OP - Školenie - odborná príprava, skúška, vydanie nového osvedčenia §§  21, 22, 23
   
        začiatok školenia OP:   04.03.2022 - prihláška - kliknite sem
        len u nás (v MARKABe): účastníci OP obdržia zdarma učebnicu (knihu) a CD s vyučovacím systémom a s testami
 
AOP - Školenie - aktualizačná odborná príprava - predĺženie platnosti osvedčenia  §§ 21, 22, 23, 24  - ONLINE
dátum konania AOP :  04.03.2022 - prihláška - kliknite sem

 

 EM - e-learning         EM  e-learning:  kliknite sem 

 

 
 
     ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM      ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V ELEKTROTECHNIKE      
             
  > komu je toto vzdelávanie určené   > vyhláška č. 508 - elektrotechnici §§ 21, 22, 23   > cenník vzdelávacích aktivít  
  > čo absolvent získa   > vyhlášky č. 508 - OP skúšky, osvedčenia      
  > čo musí uchádzač spĺňať   > vyhláška č. 508 - revízní technici § 24      
  > ako dĺho vzdelávanie trvá   > zákon č. 124 - AOP aktualizačná odborná príprava      
  > ako sa možno prihlásiť   > rekvaliikácia      
             
 
 
Spôsob informovania o seminároch a školeniach:        
Elektronickou poštou informujeme osoby, ktoré na dokladoch určených pre MARKAB s.r.o. uviedli elektronickú adresu, alebo nás o informovanie požiadali inou formou (napríklad telefonicky); v prípade, že si neželáte, aby sme Vás o vzdelávacích aktivitách informovali, oznámte nám to spôsobom,ktorý uvádzame na každej informácii odosielanej  z MARKABu, alebo nám to oznámte iným spôsobom.  Ďakujeme.  
 
   

______________________________________________

 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina