Elektrotechnické minimum MARKAB Žilina

 

                 
 
 

 
  spoločnosť MARKAB je už 30 rokov Váš partner vo vzdelávaní  
 

 
 
 
 
  NA STIAHNUTIE
     
  Oprávnenia spoločnosti MARKAB s.r.o., Žilina  na výchovu a vzdelávanie:  
     
  Oprávnenie - 05.1  (elektrotechnik, samost. elektrot., elektrot. na riadenie) 05.1 - pdf
  Oprávnenie - 05.2  (revízny technik EZ) 05.2 - pdf
  ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM - akreditácia - číslo POA:3344/2013/87/1 akreditacia
  ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM - akreditácia - číslo POA:3344/2018/53/1 akreditácia
     
     
   Tlačivá:  Žiadosť (prihláška), Lekárska správa, Zápočet odbornej praxe  - pre školenie - odbornú prípravu (OP) - §§ 21, 22 a 23 vyh. 508 Tlačivá - OP 05.1
  Upozornenie: s vyplnenými tlačivami odovzdať i kópiu dokladu o elektrotechnickom vzdelaní (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, ...... )  
                                 
  Tlačivo: Žiadosť (prihláška) na AOP - §§ 21, 22, 23, 24 vyhl. 508 Tlačivo - AOP
     
     
  ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM  
     
  Prihlášky na záverečnú skúšku "§21-elektrotechnik" §21_skuska