home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo bsolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
     
  VÝBER Z PONUKY VYDAVATEĽSTVA MARKAB:  
     
 
 

- ďalšie informácie o publikáciách sú uvedené v časti     internetovýobchod

 
  - publikácie si môžete objednať klasickou poštou, faxom, telefonicky, elektronickou poštou  na markab@markab.sk   ,   
    alebo vo volbe  internetovýobchod  
     
  DVD (výber):  
     
 
  viac >>
 
Kopecký, V.: Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom                                       obj. kód: P34      (nízkonapäťové inštalácie)                                                                              
   
  výučbové DVD - video učebnica          cca 45 minút    
  možno spúšťať vcelku alebo po častiach
 
     
 
  viac >>
 
 Kopecký, V.: LPS - systém ochrany pred bleskom                                                    obj. kód: P36            
   
  výučbové DVD - video učebnica               cca 37 minút    
  možno spúšťať vcelku alebo po častiach
 
     
     
  PUBLIKÁCIE - knižné (výber):  
     
 
  viac >>
       
Kopecký, V.: Odborná spôsobilosť v elektrotechnike                                           obj. kód: P01
   
  knižné vydanie, A4, 164 strán + obal, rok vydania: 2012
  určené najmä na prípravu na skúšky odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (vyhláška 508:  § 21 až 24), pre študentov elektrotechnického zamerania a pre prax
   
                                                                                                                      errata
   
viac >>
       
Kopecký, V.: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  - BOZP                                  obj. kód: P03
  práca vykonávaná laikmi a poučenými osobami, na EZ a v blízkosti EZ
  knižné vydanie, A4, 100 strán + obal, rok vydania: 2011
  určené najmä na školenia zamestnancov pri vstupe do zamestnania, na školenia poučených osôb a  na prípravu na skúšky odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (vyhláška 508:  § 21 až 24) a pre študentov elektrotechnického zamerania a pre prax
                                                                                                                         errata
                                                            
 
     
  PUBLIKÁCIE - elektronické (do prostredia Windows, internetový prehliadač):  
     
 

 

 viac >>

Michalík J.: ELEKTROTECHNIKA                                                                            obj. kód: P45
  CD - elektronická učebnica               cca 380 str.
  formát: .html
                                                                                                               errata
 
     
 
    viac >>
Michalík J., Buday J.: ELEKTRICKÉ STROJE                                                                                obj. kód: P46
  CD - elektronická učebnica                        cca 380 str.
  formát: .html
                                                                                                                            errata
                                        
 
     
 
    viac >>
Novák M., Kopecký V. ELEKTROENERGETIKA                                                      obj. kód: P47
Roch M., Braciník P.:  
  CD - elektronická učebnica                           cca 470 str.
  formát: .html
                                                                                                                         errata 
 
 
     

 

   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina