home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
 
 
 

VZDELÁVANIE  ELEKTROTECHNIKOV

 
 

 

 
 

aktualizačná odborná príprava (AOP)

 
     
 
Súvisiace právne predpisy:   - Zákon č. 124/2006 Z.z. v aktuálnom znení,
    - Vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 Z.z.,
    - Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.
     
 
 

Podľa § 16, ods. 8, zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 
 

Fyzická osoba, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, je povinná každých päť päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie

 
     
  Podľa § 39, ods. 5,  zákona č. 124/2006 Z.z.:  
 

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike vydané do 30. juna 2006  zostali v platnosti len vtedy, ak fyzické osoby, ktoré majú takéto osvedčenia, absolvovali aktualizačnú odbornú prípravu najneskôr do 30. apríla 2008,  inak osvedčenia stratili platnosť

 
  Potom, po absolvovaní uvedenej aktualizačnej odbornej prípravy, sa tieto fyzické osoby musia zúčastňovať aktualizačných odborných príprav najmenej raz za 5 rokov (podľa zákona 124).  
     
 
rozsah AOP: pre 05.1 - elektrotechnik, samostatný elektrotechnik, elektrotechnik na riadenie 8 hodín
     
  pre 05.2 - revízny technik elektrických zariadení 8 hodín
     
 
     
  Forma skončenia výchovy a vzdelávania: záznam alebo písomný doklad o absolvovaní AOP  (bez skúšky)  
     
 

Cena aktualizačnej odbornej prípravy - pozri "Cenník vzdelávacích aktivít" a elektronickú prihlášku na titulnej strane (home)

 
     
     
  TERMÍNY  AKTUALIZAČNÝCH  ODBORNÝCH  PRÍPRAV: pozri elektronické prihlášky na titulnej strane (home)  
     
     
     
     
     
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina