Elektrotechnické minimum MARKAB Žilina
                 
 
 

 mapa   |   o firme    |   kontakt   |    referencie  |   na stiahnutie   |    e-learning  

 

 
  spoločnosť MARKAB je už 33 rokov Váš partner vo vzdelávaní  
 

 
 
 
 
 

ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM  

 
 

pre osoby bez elektrotechnického vzdelania

 
 

a § 21 - elektrotechnik

 
 

akreditovaný vzdelávací program

- získanie elektrotechnickej kvalifikácie   a    osvedčenia § 21 - elektrotechnik -

 
rekvalifikujte sa
ONLINE - dištančná forma - internet
 

školenie bez nutnosti cestovať na prednášky a skúšky do Žiliny

 

 "elektrotechnické minimum" začiatok:  13. september       Prihláška: kliknite sem

 

Termíny a ďalšie informácie: kliknite sem

 
OP - Školenie - odborná príprava, skúška, vydanie nového osvedčenia §§  21, 22, 23
   
        začiatok školenia OP: 6. september 2024   - prihláška - kliknite sem
 
AOP - Školenie - aktualizačná odborná príprava - predĺženie platnosti osvedčenia  §§ 21, 22, 23, 24  - ONLINE
dátum konania AOP : 6. september 2024   - prihláška - kliknite sem

 

 EM - e-learning         EM  e-learning:  kliknite sem 

 

 
 
Spôsob informovania o seminároch a školeniach:        
Elektronickou poštou informujeme osoby, ktoré na dokladoch určených pre MARKAB s.r.o. uviedli elektronickú adresu, alebo nás o informovanie požiadali inou formou (napríklad telefonicky); v prípade, že si neželáte, aby sme Vás o vzdelávacích aktivitách informovali, oznámte nám to spôsobom,ktorý uvádzame na každej informácii odosielanej  z MARKABu, alebo nám to oznámte iným spôsobom.  Ďakujeme.  
   

______________________________________________

 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina