home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  |  internetový obchod |  naši dlžníci
   
spoločnosť MARKAB je už 28 rokov Váš partner vo vzdelávaní
 
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 

 

                 
 
 
*ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM*

      

 pre osoby bez elektrotechnického vzdelania

     

akreditovaný vzdelávací program  -  získanie elektrotechnickej kvalifikácie   a    osvedčenia § 21 - elektrotechnik
  
ONLINE - dištančná forma

     

elektrotechnické minimum - dištančná forma vzdelávania  aj dištančná forma záverečných skúšok

 

školenie bez nutnosti cestovať na prednášky a skúšky do Žiliny
 

 Prihláška na online "elektrotechnické minimum" so začiatkom:  28. január 2022  kliknite sem

                                                                                                                                                     

ďalšie informácie: kliknite sem

   

                                                

 
OP - Školenie - odborná príprava, skúška, vydanie nového osvedčenia §§  21, 22, 23
   
        začiatok školenia OP:   11.02.2022 - prihláška - kliknite sem
        len u nás (v MARKABe): účastníci OP obdržia zdarma učebnicu (knihu) a CD s vyučovacím systémom a s testami
          
 
AOP - Školenie - aktualizačná odborná príprava - predĺženie platnosti osvedčenia  §§ 21, 22, 23, 24  - ONLINE
    
      dátum konania AOP :  11.02.2022 - prihláška - kliknite sem
      
 
 
 
 EM - e-learning         EM  e-learning:  kliknite sem  
virtuálne učebne 
 
   
====================================================================================
Spôsob informovania o seminároch a školeniach:        
Elektronickou poštou informujeme osoby, ktoré na dokladoch určených pre MARKAB s.r.o. uviedli elektronickú adresu, alebo nás o informovanie požiadali inou formou (napríklad telefonicky); v prípade, že si neželáte, aby sme Vás o vzdelávacích aktivitách informovali, oznámte nám to spôsobom,ktorý uvádzame na každej informácii odosielanej  z MARKABu, alebo nám to oznámte iným spôsobom.  Ďakujeme.  
  
       
   
   

 

   
     
     
   

 

 

                                                     ______________________________________________

 
 

                                                                                                               © MARKAB spol. s r.o., Žilina