home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  |  internetový obchod |  naši dlžníci
   
spoločnosť MARKAB je už 28 rokov Váš partner vo vzdelávaní
 
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 

 

                 
 
 ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM
 
akreditovaný vzdelávací program  -  získanie elektrotechnickej kvalifikácie   a    osvedčenia § 21 - elektrotechnik
 

                   Prihláška na "elektrotechnické minimum" so začiatkom:  22. január 2021  kliknite sem

 

      Posudok o zdravotnej spôsobilosti pre prácu na EZ: kliknite sem                                   Komu je toto vzdelávanie určené: kliknite sem
     Termíny prednášok, laborat. cvičení a záverečných skúšok:kliknite sem  (bežiaci kurz)      Akú kvalifikáciu získa absolvent tohoto vzdelávania: kliknite sem
     Aké vzdelanie musí uchádzač spĺňať a formy vzdelávania: kliknite sem                                  Môže absolvent získať živnostenské oprávnenie ?  kliknite sem
 
OP - Školenie - odborná príprava, skúška, vydanie nového osvedčenia §§  21, 22, 23
   
        začiatok školenia OP:     vzhľadom na pandémiu COVID-19 - predbežne: január  2021   - prihkáška - kliknite sem     
        len u nás (v MARKABe): účastníci OP obdržia zdarma učebnicu (knihu) a CD s vyučovacím systémom a s testami
          
 
AOP - Školenie - aktualizačná odborná príprava - predĺženie platnosti osvedčenia  §§ 21, 22, 23, 24
    
      dátum konania AOP :        vzhľadom na pandémiu COVID-19 - predbežne: január  2021    - prihláška - kliknite sem       
      len u nás (v MARKABe): účastníci AOP obdržia zdarma publikáciu s výberom odprednášanej látky
 
 
 
 EM - e-learning   (pre A): Uceb-..-kliknite sem  *  Uceb-..-kliknite sem  *     ÚLOHY-výsledkxy (pre A): kliknite sem  *  Laborat cvičenia: kliknite sem *
virtuálne učebne  (pre REPAS): Ucebna - kliknite sem  *      Úlohy- výsledkz  (pre REPAS):  kliknite sem  *
                                EM - ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY             test (odpovede): kliknite sem          blok otázok - komisia (odpovede): kliknite sem 
    Vysvetlenie:  časti "pre A"  riešia všetci študenti, vrátane študentov REPAS                časti "pre REPAS" riešia len študenti s účasťou cez REPAS            * uzavreté
 
   
====================================================================================
Spôsob informovania o seminároch a školeniach:        
Elektronickou poštou informujeme osoby, ktoré na dokladoch určených pre MARKAB s.r.o. uviedli elektronickú adresu, alebo nás o informovanie požiadali inou formou (napríklad telefonicky); v prípade, že si neželáte, aby sme Vás o vzdelávacích aktivitách informovali, oznámte nám to spôsobom,ktorý uvádzame na každej informácii odosielanej  z MARKABu, alebo nám to oznámte iným spôsobom.  Ďakujeme.  
  
 
VÝBER Z PONUKY VYDAVATEĽSTVA MARKAB :    >> viac
 

 

 

 

 

No Image

     
učebnica   učebnica   elektronické učebnice   cenníky

výučbové

 videofilmy - ukážky

   výučba s podporou počítača      
Odborná spôsobilosť v elektrotechnike   BOZP na EZ alebo v ich blízkosti (laici, poučené osoby)  

Elektrotechnika, Elektrické stroje, Elektroenergetika

  Ukážka: Cenník prác na EZ Ochrana pred zásahom el. prúdom LPS - systém ochrany pred bleskom   SATURN   e-learning      
   
REKVALIFIKUJTE SA  -  ZÍSKAJTE KVALIFIKÁCIU PRE ODBOR ELEKTROTECHNIKA    
     
     
         
 

elektrotechnické minimum

elektrotechnické minimum

   
   

 

   
    tA     tB     tC  tspolu   komspolu    
     
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina