ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM

 
 

e-learning

 
 

                       akreditovaný vzdelávací program                    

 
 

 

 

 
  home (prechod na úvodnú stránku MARKABu) - kliknite na šipku:
    Návrat do učebne : kliknutím, ľavým tlačidlom myši, na šípku vľavo, na hornej lište
   Stiahnutie súboru: na otvorený / bežiaci súbor kliknite pravým tlačidlom myši a po zobrazení kliknite na "uložiť"  .. a vyberte adresár, kde sa má súbor uložiť
      
VÝBER LÁTKY K ODBORNÝM TÉMAM:   T07, T22      -    súvisí s praktickou výučbou - odborná téma: T22
Kliknutím na niektorú modrú šipku, zvolíte látku výučby k téme, ktorá je uvedená vpravo od šipky.
 
 
  Elektronika - praktická výučba (T22):         Silnoprúd - praktická výučba (T22):  
T07-1 Elektronika-čast 1 (VK) pdf   T21b-01 Revízie ERN a ES (MB, VK) m4v
T21a Uloha-T21a (VK) Úvod a riešená úloha m4v   T21b-02 Montáž - zásuvky a vidlice 230 V AC (VK) m4v
T21a-01 Úloha T21a-01 (JL) pdf   T21b-01a-vz Vzor - vzor revízie ERN (MB) pdf
T21a-02a Úloha T21a-02a (AK) pdf   T21b-01a-fo Formulár - formulár revízie ERN (VK) pdf
T21a-02b Úloha T21a-02b (PW) pdf   T21b-01a Postup revízie ERN pdf
        T21b-01a-ul Revízia ERN (VK,MB) - zadanie - uloha pdf
T22-cvic Osciloskop 146-manual SK  (VK) pdf    T21b-01-ps Predlžovacia šnúra (MR) - uloha pdf
          T21b-01-za Zásuvka (MR) - (MR) - uloha  
                 
          T00-09 Vysvetlenia a pokyny pdf

______________________________________________

© MARKAB spol. s r.o., Žilina