home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  |  internetový obchod |  naši dlžníci
   
spoločnosť MARKAB je už 28 rokov Váš partner vo vzdelávaní
 
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
  Pocitadlo Web4U.cz  

                 
 
 ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM
 
- akreditovaný vzdelávací program  - získanie elektrotechnickej kvalifikácie -
 
Prihláška s plánovaným začiatkom  31. január  2020  kliknite sem
 
        Termíny prednášok, laborat. cvičení a záverečných skúšok: kliknite sem                     Komu je toto vzdelávanie určené: kliknite sem
        Aké vzdelanie musí uchádzač spĺňať a formy vzdelávania: kliknite sem                        Akú kvalifikáciu získa absolvent tohoto vzdelávania: kliknite sem
        Kto je elektrotechnik podľa vyhlášky č. 508 ? : kliknite sem                                           Môže absolvent získať živnostenské oprávnenie ?  kliknite sem
     
OP - Školenie - odborná príprava, skúška, vydanie nového osvedčenia §§  21, 22, 23
   
        začiatok školenia OP:     11. december  2019    (streda) - prihláška - kliknite sem
        len u nás (v MARKABe): účastníci OP obdržia zdarma učebnicu (knihu) a CD s vyučovacím systémom a s testami
          
AOP - Školenie - aktualizačná odborná príprava - predĺženie platnosti osvedčenia  §§ 21, 22, 23, 24
    
      dátum konania AOP :         11. december  2019    (streda) - prihláška - kliknite sem
      len u nás (v MARKABe): účastníci AOP obdržia zdarma publikáciu s výberom odprednášanej látky
 
       
====================================================================================
Spôsob informovania o seminároch a školeniach:
Elektronickou poštou informujeme osoby, ktoré na dokladoch určených pre MARKAB s.r.o. uviedli elektronickú adresu, alebo nás o informovanie požiadali inou formou (napríklad telefonicky); v prípade, že si neželáte, aby sme Vás o vzdelávacích aktivitách informovali, oznámte nám to spôsobom,ktorý uvádzame na každej informácii odosielanej  z MARKABu, alebo nám to oznámte iným spôsobom.  Ďakujeme.
  
 
VÝBER Z PONUKY VYDAVATEĽSTVA MARKAB :    >> viac
 

 

 

 

 

No Image

     
učebnica   učebnica   elektronické učebnice   cenníky

výučbové

 videofilmy - ukážky

   výučba s podporou počítača      
Odborná spôsobilosť v elektrotechnike   BOZP na EZ alebo v ich blízkosti (laici, poučené osoby)  

Elektrotechnika, Elektrické stroje, Elektroenergetika

  Ukážka: Cenník prác na EZ Ochrana pred zásahom el. prúdom LPS - systém ochrany pred bleskom   SATURN   e-learning      
   
REKVALIFIKUJTE SA  -  ZÍSKAJTE KVALIFIKÁCIU PRE ODBOR ELEKTROTECHNIKA    
     
     
         
 

elektrotechnické minimum

elektrotechnické minimum

   
   

 

   
     
     
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina