home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie, školenia
 > Školenia elektrotechnikov
 > Školenia revíznych technikov
 > Aktualizačné školenia
 > Skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Iné
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Práca na EZ (sprostredk.)
 > Montážne práce
 > Revízie el. ručného náradia
 > Revízie elektric. spotrebičov
 > Revízie elektrických zariadení
 > Projekčné práce
 > Iné
 
     
     
 
     
 

CENNÍK PRÁC NA ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH

 
     
   
     
  CENNÍK OBSAHUJE DUÁLNE CENY  -  v Eurách €    a v Slovenských korunách Sk  
     
     
             knižná publikácie       48 strán A4 + obal  
     
  Objednať: Cenníky - internetový obchod MARKAB  
     
     
     
 
Obsah   (cenník prác na elektrických zariadeniach)

 I. Úvod   

II. Ceny prác (doporučené ceny)  

Zistenie poruchy a príslušnosti

Zistenie poruchy v elektrickej inštalácii budovy   

Zistenie poruchy svietidiel  

Zistenie poruchy na signalizačných a ovládacích zariadeniach    

Zistenie príslušnosti vodičov 

Zistenie poruchy tepelných spotrebičov    

Zistenie poruchy spínacích prístrojov     

Zistenie poruchy elektromotorov   

Merania, „prezvonenia“ a označenia

Zabezpečenie beznapäťového stavu   

Vypnutie a zapnutie   

Montáž nových častí a výmena vadných častí        

Výmena časti istiacich prístrojov     

Montáž nových zásuviek a výmena zásuviek   

Montáž nových vypínačov a výmena vypínačov   

Montáž osvetlovacích telies  

Výmena častí svietidiel      

Pripájanie a odpájanie motorických spotrebičov a zdrojov tepla    

Výmena častí zdrojov tepla (kachlí) a ohrievačov vody       

Výmena, demontáž a montáž iných častí    

Revízie elektrického ručného náradia          

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov 

Údržba vizuálnych informačných systémov

Výmena krytov         

Výmena iných dielov 

Výmena svetelných zdrojov  

Výmena tlmiviek      

Výmena adaptérov    

Údržba bleskozvodov

Mechanické práce, práce bez napätia, ostatné práce        

Sekanie, frézovanie, vŕtanie  

Montážne práce bez napätia

Mechanická montáž a demontáž motorických spotrebičov

Upevňovanie štítkov a značiek       

Ostatné práce                    

III. Príklad cenovej kalkulácie        

IV. Prílohy  

 

 
     
     
 
     
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina