home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie, školenia
 > Školenia elektrotechnikov
 > Školenia revíznych technikov
 > Aktualizačné školenia
 > Skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Iné
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Práca na EZ (sprostredk.)
 > Montážne práce
 > Revízie el. ručného náradia
 > Revízie elektric. spotrebičov
 > Revízie elektrických zariadení
 > Projekčné práce
 > Iné
 
     
     
     
     
 
  ELEKTRICKÉ STROJE    
       
       
 
   
 
       
       
 
Michalík J., Buday J.: ELEKTRICKÉ STROJE                                                                                     obj. kód: P46
  - CD - elektronická učebnica                       cca  440 str.        ISBN 978-80-89072-37-8
  - do prostredia  Windovs Internet Explorer (Microsoft)
Cena: 15,40 € vrátane DPH
   
hlavné kapitoly: Elektrické stroje, Transformátory, Asynchronné stroje,
  Synchronné stroje, Jednosmerné stroje, Špeciálne stroje, Všeobecná teória elektrického stroja
   
ďalšie informácie: Elektronické publikácie - internetový obchod
   
       
 
       
  ELEKTRICKÉ STROJE – OBSAH

Hlavný obsah

0. Úvod
1. Elektrické stroje
2. Transformátory
3. Asynchronné stroje
4. Synchronné stroje
5. Jednosmerné stroje
6. Špeciálne stroje
7. Všeobecná teória elektrického stroja
8. Návrh – dimenzovanie výkonu motora pri jednotlivých druhoch zaťaženia
9. Literatúta
10. Symboly a skratky

Podrobný obsah:

0. Úvod

 

1. Elektrické stroje                                                                                                    hore
1.1. Rozdelenie elektrických strojov
1.2. Elektrická bilancia elektrických strojov
1.3. Materiály

 

2. Transformátory                                                                                                     hore
2.1. Všeobecné poznatky
2.2. Klasifikácia transformátorov
2.3. Konštrukčné usporiadanie transformátorov
2.4. Teória transformátora
2.5. Transformátor v chode naprázdno
2.6. Transformátor v chode nakrátko
2.7. Transformátor v zaťaženom stave
2.8. Transformátor so železným jadrom
2.9. Parametre náhradného obvodu
2.10. Zjednodušený návrh 1 f transformátora
2.11. Úbytok napätia na transformátore
2.12. Trojfázové transformátory
2.13. Paralelná spolupráca transformátorov
2.14. Autotransformátory
2.15. Pecové transformátory
2.16. Prístrojové transformátory
2.17. Zváracie transformátory

 

3. Asynchronné stroje                                                                                               hore
3.1. Princíp asynchronného motora
3.2. Konštrukčné vyhotovenie
3.3. Otáčavé magnetické pole
3.4. Teória 3 f asynchrónneho motora
3.5. Spúšťanie asynchrónnych motorov
3.6. Regulácia rýchlosti otáčania
3.7. Jednofázové asynchrónne motory
3.8. Účinník asynchrónneho motora

 

4. Synchrónne stroje                                                                                                 hore
4.1. Princíp činnosti
4.2. Konštrukčné usporiadanie
4.3. Základná teória synchrónneho generátora
4.4. Synchrónne generátory s vyjadrenými pólmi
4.5. Pripojenie synchrónneho generátora na sieť
4.6. Synchrónny stroj v motorickom režime

 

5. Jednosmerné stroje                                                                                             hore
5.1. Princíp jednosmerného stroja
5.2. Konštrukčné vyhotovenie
5.3. Vinutie rotora
5.4. Indukované napätie vo vinutí
5.5. Reakcia kotvy a komutátora
5.6. Dynamá
5.7. Jednosmerné motory
5.8. Sériový motor
5.9. Kompaudný motor

 

6. Špeciálne stroje                                                                                                       hore
6.1. Krokové motory
6.2. Lineárne motory
6.3. Špeciálne stroje s PM

 

7. Všeobecná teória elektrického stroja

 

8. Návrh – dimenzovanie výkonu motora pri jednotlivých druhoch zaťaženia
8.1. Výkon motora pri trvalom zaťažení
8.2. Výkon motora pri prerušovanom zaťažení
8.3. Výkon motora pri krátkodobom zaťažení

 

9. Literatúra

 

10. Symboly a skratky                                                                                                  hore

 

   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina