home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie, školenia
 > Školenia elektrotechnikov
 > Školenia revíznych technikov
 > Aktualizačné školenia
 > Skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Iné
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Práca na EZ (sprostredk.)
 > Montážne práce
 > Revízie el. ručného náradia
 > Revízie elektric. spotrebičov
 > Revízie elektrických zariadení
 > Projekčné práce
 > Iné
 
     
     
     
 
 

Elektrické inštalácie nízkeho napätia

 
  Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom  
  (video učebnica)  
     
   
     
  P34 - DVD - Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom - DVD film - video učebnica, 45 min.
                   (možnosť spúšťať po častiach alebo vcelku):
 
 
  Obsah:
* Úvodné informácie, vonkajšie vplyvy,
* Ochranné opatrenia
  - opatrenia na základnú ochranu,
  - základná izolácia živých častí,
  - zábrany alebo kryty,
  - prekážky a umiestnanie mimo dosahu,
* Ochranné opatrenie: malé napätie SELV, PELV a FELV,
* Ochranné opatrenie dvojitá alebo zosilnená izolácia - požiadavky na základnú ochranu a ochranu pri poruche,
* Triedy ochrán elektrických predmetov,
* Siete systémov TN, TT a IT,
* Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania
  - samočinné odpojenie napájania v distribučnom rozvode,
  - rozvod verejného osvetlenia na podperných bodoch siete TN distrbučnej sústavy,
  - samočinné odpojenie napájania v obvodoch odberateľa elektrickej energie,
  - ochrana pri poruche - ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie,
  - doplnkové ochranné opatrenia,
  - samočinné odpojenie napájania v systéme TN,
  - samočinné odpojenie napájania v systéme TT,
  - samočinné odpojenie napájania v systéme IT
* Ochranné opatrenie:
  - elektrické oddelenie,
  - elektrické oddelenie pri napájaní viac ako jedného spotrebiča
* Ochranné opatrenie: nevodivé okolie,
* Ochranné opatrenie: neuzemnené miestne pospájanie,
* Ochranné opatrenie: Doplnková izolácia,
* Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v priestoroch s mimoriadnym nebezpečenstvom zásahu elektrickým prúdom,
* Opatrenia na zabránenie dotyku susedných živých častí
  - prvky určené na obsluhu alebo výmenu,
  - prvky určené na obsluhu alebo výmenu laikmi,
  - prvky určené na obsluhu alebo výmenu osobami aspoň poučenými.

Tento DVD film je možné spustiť dvoma spôsobmi:
- po častiach (samostatne je možné spúšťať vybrané časti - po ukončení projekcie príslušnej časti nastáva návrat do menu),
- ako celok (projekcie prebieha od začiatku až po poslednú scénu - po skončení projekcie nastáva návrat do hlavného menu) - projekcia ako celok, bez prerušenia, trvá 45 minút,
- projekciu je možné zastavovať a potom v projekcii pokračovať.

Rok vydania: 2012
Určenie: školiacim organizáciám a jednotlivcom na odbornú prípravu elektrotechnikov na skúšky odbornej spôsobilosti v elerktrotechnike a školám elektrotechnického zamerania.
 
   ...  
     
                                                                                                                          ISBN 978-80-89072-61-3  
  Dĺžka: cca 45 minút;    v obale je jedno DVD;  objedn. kód: P34;          
     
  Objednať: DVD výučbové filmy - internetový obchod MARKAB  
     
 
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina