home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie, školenia
 > Školenia elektrotechnikov
 > Školenia revíznych technikov
 > Aktualizačné školenia
 > Skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Iné
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Práca na EZ (sprostredk.)
 > Montážne práce
 > Revízie el. ručného náradia
 > Revízie elektric. spotrebičov
 > Revízie elektrických zariadení
 > Projekčné práce
 > Iné
 
     
     
     
 
 

LPS - SYSTEM OCHRANY PRED BLESKOM  (video učebnica)

 
     
   
     
  DVD "LPS - systém ochrany pred bleskom" je určený najmä pre prípravu na skúšky odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (§§ 21 až 24: elektrotechnik, samostatný elektrotechnik, elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky, revízny technik) a pre výučbu v odborných školách  
     
  Popis:
P36 - DVD - LPS - Systém ochrany pred bleskom (vydanie: 2013, DVD film - video učebnica 37 min.).
Obsah (možnosť spúšťať po častiach alebo vcelku):
* Základné pojmy, riziká,
* Vonkajšia časť LPS systému,
* Zachytávacia sústava,
* Sústava zvodov,
* Uzemňovacia sústava, uzemňovače, merný odpor pôdy,
* Usporiadanie uzemnenia (typ A a typ B),
* Súčasti LPS systému, materiál a rozmery,
* Vnútorný systém LPS, ekvipotenciálne pospájanie,
* Ekvipotenciálne pospájanie (vonkajšie a vnútorné časti), elektrická izolácia,
* Revízie (odborné prehliadky a skúšky) LPS, údržba LPS,
* Ochrana osôb, dotykové a krokové napätie

Tento DVD film (video učebnicu) je možné spustiť dvoma spôsobmi:
- po častiach (samostatne je možné spúšťať vybrané časti - po ukončení projekcie je návrat do menu),
- ako celok (projekcie prebieha od začiatku až po poslednú scénu - potom je návrat do hlavného menu) -,
- projekciu je možné zastavovať a potom v projekcii pokračovať
.
 
 
     
                                                                                                                          ISBN 978-80-89072-62-0  
  Dĺžka: cca 37 minút;    v obale je jedno DVD;  objedn. kód: 36;          
     
  Objednať: DVD výučbové filmy - internetový obchod MARKAB  
     
 
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina