home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie, školenia
 > Školenia elektrotechnikov
 > Školenia revíznych technikov
 > Aktualizačné školenia
 > Skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Iné
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Práca na EZ (sprostredk.)
 > Montážne práce
 > Revízie el. ručného náradia
 > Revízie elektric. spotrebičov
 > Revízie elektrických zariadení
 > Projekčné práce
 > Iné
 
     
     

        

             POKYNY: Doplňte chýbajúce údaje.   
   
 
Prihláška na AOP - aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov §§ 21, 22, 23, 24  
školenie a záznam o účasti na AOP  
   
Dátum konania:         
Miesto konania:       
   
   
DODÁVATEĽ: MARKAB s.r.o., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina
  IČO: 00615871   IČ DPH: SK2020444382
  tel./fax: +421 (0) 41 5626188   e-mail:markab@markab.sk
   
ODBERATEĽ:        Ak nemáte IČO a DOH    napíšte tam X  alebo to nechajte prázdne
           Pozn.- povinné údaje sú označené hviezdičkou  *  

     Názov firmy / meno:*
                              Ulica:
*
                Obec /mesto:
*
                               PSČ:
                                    
                               IČO:
          IČ-DPH: 

      Prihlásená osoba:*
                           e-mail:
*    sem bude odoslaný link
                          telefón:  

   Objednávame (za podmienok uvedených v tejto prihláške):
   
  Poplatok za jedného účastníka  bez  DPH :   €   
   
  Počet prihlasovaných účastníkov:   *   pre ONLINE prihlasujte po 1 osobe
   
   
   
   
   
   
   
 
Záznam ďalších informácií: *
 
   
         Celková suma na úhradu:     (je to vrátane DPH)
   
  Kliknutím na PREPOCITAJ  urobí výpočet celkovej sumy a prekontroluje vyplnenie (prihlášku neodošle).
   
  Doplňujúce informácie:
   
   
  SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:           Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške a v súvisiacich dokladoch podľa zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhlášok MPSVR SR č. 356/2007 Z. z.  a č. 508/2009 Z. z. v ich platnom znení a s  ich rozširovaním formou kopírovania pre účely evidencie a informovania o vzdelávaní v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.      Odoslaním prihlášky - kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAJ" vyjadrite súhlas so spracovaním osobných údajov.
   
     kliknutím na OBJEDNAJ  odošle záväznú prihlášku (objednávku) na AOP-EL.
   
   

  

 

 

 

   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina