home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie, školenia
 > Školenia elektrotechnikov
 > Školenia revíznych technikov
 > Aktualizačné školenia
 > Skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Iné
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Práca na EZ (sprostredk.)
 > Montážne práce
 > Revízie el. ručného náradia
 > Revízie elektric. spotrebičov
 > Revízie elektrických zariadení
 > Projekčné práce
 > Iné
 
     
        
 
  ELEKTROTECHNIKA
 
     
 
 

   
 
     
 
 
 
Michalík J.: ELEKTROTECHNIKA                                              obj. kód: P45 
  - CD - elektronická učebnica                     cca 380 str.      ISBN 978-80-89072-36-1
  - do prostredia  Windovs Internet Explorer (Microsoft)
   
   
   
Objednať: Elektronické publikácie - internetový obchod MARKAB
   
   
 
 
     
 

ELEKTROTECHNIKA – obsah

Hlavný obsah:

 

 
 
0. Úvod
1. Elektrické obvody
2. Elektrické meranie
3. Elektronika
4. Polovodičové meniče
5. Literatúra, značky
 
     
  Podrobný obsah:  
     
 
1. Elektrické obvody                                                                                                         
1.1. Jednosmerné obvody
1.2. Striedavé obvody
1.3. Trojfázové obvody
1.4. Prechodový jav
1.5. Neharmonické elektrické veličiny
1.6. Šírenie elektromagnetických vĺn
1.7. Antény

 

2. Elektrické meranie                                                                                                         hore
2.1. Cieľ a význam elektrického merania
2.2. Elektrické meracie prístroje
2.3. Systémy meracích prístrojov
2.4. Prístroje na zobrazenie a záznam

 

3. Elektronika                                                                                                                       hore
3.1. Pasívne súčiastky
3.2. Polovodiče a P-N priechody
3.3. Polovodičové diódy
3.4. Tranzistory
3.5. Tyristory
3.6. Triak
3.7. Diak

 

4. Polovodičové meniče                                                                                                     hore
4.1. Usmerňovače
4.2. Striedače
4.3. Meniče jednosmerného napätia
4.4. Striedavé meniče napätia
4.5. Meniče frekvencie

 

5. Literatúra, značky                                                                        hore
 
     
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina