home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie, školenia
 > Školenia elektrotechnikov
 > Školenia revíznych technikov
 > Aktualizačné školenia
 > Skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Iné
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Práca na EZ (sprostredk.)
 > Montážne práce
 > Revízie el. ručného náradia
 > Revízie elektric. spotrebičov
 > Revízie elektrických zariadení
 > Projekčné práce
 > Iné
 
     
 
     
je chyba
          POKYNY: Prihláška nebola odoslaná - doplňte chýbajúce údaje.   
   
 
Prihláška na školenie elektrotechnikov    
OP - odborná príprava (školenie), skúška, vydanie osvedčenia    
§§ 21, 22, 23 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.)    
     
  Dátum konania:        
  Miesto konania:        
   
DODÁVATEĽ: MARKAB s.r.o., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina
  IČO: 00615871   IČ DPH: SK2020444382
  tel./fax: +421 (0) 41 5626188   e-mail:markab@markab.sk
  číslo bankového účtu: 0076575193 / 0900 - SLSP a.s., pob. Žilina
   
ODBERATEĽ: Pozn.: ak nemáte IČO alebo IČ-DPH, napíšte tam znak   X  alebo nechajte orázdne
              povinné údaje sú označené hviezdičkou  *
   
  Názov firmy / meno:*
  Ulica:*
  Obec /mesto:*
  PSČ:*
  IČO:      IČ-DPH:  
   
  Kontaktná osoba:*
  e-mail:*
  telefón: 

Účastník (priezvisko a meno): *

  - Každého účastníka prihlasujte samostatne (každý môže mať iné požiadavky)  
  - Úhradu za účastníkov z jednej firmy môžete urobiť jednou sumou, ktorá bude  
    vyjadrovať poplatky za všetkých vami prihlasovaných účastníkov.  

Objednávame (vyberte kliknutím do príslušného krúžku * ):

    Základný rozsah:

cena bez DPH  pre §§ 21, 22, 23 

       
EZ-01 EZ do 1000 V,  v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu (objekty triedy A)

72 *

    Pozn.: §21 alebo §22 alebo §23 - podľa dĺžky odbornej praxe  
       
    Rozšírenia základného rozsahu  a zvýšenia § :

cena bez DPH pre §§ 22, 23

       
EZ-12 rozšírenie základného rozsahu (§§ 22 a 23) o EZ nad 1000 V

62 *

EZ-13 rozšír. základ. rozsahu (§§ 22 a 23) o EZ v obj. s nebezp. výbuchu  (obj. tr. B1 a B)

65  € *

       
EZ-02 zvyšovanie § : EZ  do 1000 V, v objektoch bez nebezpeč. výbuchu (obj.ekty triedy  A)

60  € *

    Pozn.: - §22 alebo §23 - podľa dĺžky odbornej praxe  
                - táto cena platí pre osoby, ktoré si zvyšujú § a predošlé osvedčenie  
                  robili v MARKABe  
       
       
    Balíky so zľavami - ak základ plus rozšírenia robíte v jednom termíne (bude vydané len jedno osvedčenie):

cena bez DPH pre §§ 22, 23

       
EZ-05 EZ do 1000 V a nad 1000 V   v obj. bez nebezpeč. výbuchu (objekty triedy A)

88 € *

EZ-06 EZ do 1000 V  v  objekt. bez nebezp.  výbuchu (obj.  tr.  A) a s nebezp. výbuchu

90 € *

    (obj. tr. B a B1)  
EZ-07 EZ do 1000 V v objektoch tried A, B a B1 a  EZ nad 1000 V

99  € *

       
       
  Vysvetl.:  * učebné pomôcky sú poskytované bezplatne  
    - zľavu 20 % majú študenti VŠ denného štúdia I. a II. stupeň počas ich štúdia  
 
 

Miesto pre ďalšie informácie určené dodávateľovi
 
 
 
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške a v súvisiacich dokladoch podľa zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhlášok MPSVR SR č. 356/2007 Z. z.  a č. 508/2009 Z. z. v ich platnom znení a s  ich rozširovaním formou kopírovania pre účely evidencie a informovania o vzdelávaní v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Odoslaním prihlášky - kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAJ" vyjadrite súhlas so spracovaním osobných údajov.
 

   kliknutím na OBJEDNAJ  odošle  prihlášku (objednávku)

  kliknutím na HOME nastane prechod na hlavnú stránku MARKABu bez odoslania prihlášky (objednávky)

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina