home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvaslifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
     
     
 

SEMINÁRE A KONFERENCIE

 
 

(informácie o seminároch)

 
     
  01   02   03   04   05   06   07   08      POKUS  We  
     
 
         
    12. celoslovenský seminár elektrotechnikov s medzinárodnou účasťou (12.CSE)  
     

-

bol 6. a 7. októbra 2010, v Trenčíne, v čase konanie elektrotechnickej výstavy ELO SYS
- boli vydané dva zborníky s ISBN (zborník vyžiadaných prednášok v tlačenej forme a recenzovaný zborník príspevkov v elektronickej forme)
 
                
    13. celoslovenský seminár elektrotechnikov s medzinárodnou účasťou (13.CSE)  
     

-

 bol 12. a 13. októbra 2011, v Trenčíne, v čase konanie elektrotechnic. výstavy ELO SYS
 
         -     bol vydaný jeden zborník s ISBN (zborník vyžiadaných prednášok v tlačenej forme)  
         
    14. celoslovenský seminár elektrotechnikov s medzinárodnou účasťou (14.CSE)  
     

-

 bol 10. a 11. októbra 2012, v Trenčíne, v čase konanie elektrotechnic. výstavy ELO SYS
 
        -     bol vydaný zborník s ISBN (zborník vyžiadaných prednášok v tlačenej forme)  
         
    15. celoslovenský seminár elektrotechnikov s medzinárodnou účasťou (15.CSE)  
     

-

 bol 16. a 17. októbra 2013, v Trenčíne, v čase konanie elektrotechnic. výstavy ELO SYS
 
        -     bol vydaný zborník s ISBN (zborník vyžiadaných prednášok v tlačenej forme)  
         
    16. celoslovenský seminár elektrotechnikov s medzinárodnou účasťou (16.CSE)  
         -  bol 15. a 16. októbra 2014, v Trenčíne, v čase konania výstavy (veľtrhu) ELO SYS  
         -     bol vydaný jeden zborník s ISBN (zborník vyžiadaných prednášok v tlačenej forme)  
         
         
 
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina