home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
   
 

 

 UPOZORNENIE  

NA POSUDOK O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI 

pre § 21 - elektrotechnik

  - úspešným absolvovaním "elektrotechnického minima" absolvent získava elektrotechnickú kvalifikáciu
     na úrovni stredoškelského vzdelania, ktoré je dokladované osvedčením
   
  - konečným cieľom účastníkov tohto akreditovaného vzdelávacieho programu je získanie osvedčenia o odbornej
    spôsobilosti v elektrotechnike "§ 21 - elektrotechnik"
   
  - pre vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike "§21 - elektrotechnik" je  potrebný
    i doklad:
         * lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti pre prácu na elektrických zariadeniach (v posudku by malo byť uvedené
           i to či príslušná osoba môže alebo nemôže pracovať vo výškach   ---  pozn.: práca vo výškach je už od 1,5 m od podlahy)
   
  Doklad o zdravotnej spôsobilosti pre prácu na elektrických zariadeniach je potrebné odovzdať vzdelávacej inštitúcii pred vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - v tomto prípade § 21 - elektrotechnik
   
   Samozrejme, po úspešnom absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu "elektrotechnické  
   minimum" príslušná osoba získa osvedčenie o absolvovaní tohto vzdelávania zameraného    
   na elektrotechniku..
Ale bez posudku o zdravotnej spôsobilosti pre prácu na elektrických zariadeniach vzdelávacia inštitúcia
  MARKAB ani iná vzdelávacia inštitúcia nemôže vydať   osvedčenie "§21 - elektrotechnik"
   
   

        

 

 Návrat a ďalšie informácie - kliknite sem

 

 

   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina