home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
   
 
 

 

ONLINE - dištančná forma vzdelávania

 

   
  Priebeh vzdelávania Elektrotechnické minimum:  
     
  Termíny začiatku online výučby cez internet:  
     
  online učebňa 01:   28.01.2022,  
online učebňa 02:   04.02.2022,
  online učebňa 03:   11.02.2022,  
online učebňa 04:   18.02.2022,
online učebňa 05:   25.02.2022,
online učebňa 06:   04.03.2022,
 

online učebňa 07:   11.03.2022,

 
  online učebňa 08:   18.03.2022,  
  online učebňa 09:   25.03.2022,  
  učebňa 10: Laboratórne cvičenia  01.04., 08.04. alebo 14.04.2022  
  online učebňa 11:   04.04.2022  
     
  V každej učebni bude spracovaných priemerne 5 odborných tém, celkovo v priemernom rozsahu 11 vyučovacích hodín  
  (1 vyučovacia hodina 45 minút).  
  Účastník bude mať povinnosť v stanovených dňoch vstúpiť do učebne. Vstupom  sa zapíše do prezenčnej listiny.  
  Prednášky však bude mať možnosť naštudovať a spracovať aj neskôr, podľa svojich časových možností.  
  Účastník má nárok na 25 % absenciu.  
     
V stanovených dňoch budú účastníkom sprístupnené online (virtuálne) učebne.
Mailom účastníci obdržia prístupový LOGIN pre vstup do učební.
Prihlásenie do učební slúži zároveň ako zápis do prezenčnej listiny.
Výučba bude prebiehať cez internet bez nutnosti cestovať na prednášky do Žiliny.
  V učebniach bude prebiehať vzdelávanie, ktoré nahradí účasť na prednáškach. Vzdelávanie bude zabezpečené formou videoprezentácií,  
spracovaných odborných tém s hlasovým doprovodom, ale aj textových materiálov a pod.
     
  Každá učebňa bude k dispozícii cca 7 dní a účastník vzdelávania bude mať možnosť sa ku spracovaným materiálom vrátiť  
  a opakovane si ich naštudovať.  
  Celkovo bude sprístupnených 10 virtuálnych učební + 1 deň výučby sa uskutoční na laboratórnych cvičeniach,  
  ktoré budú v našich priestoroch v Žiline.  
     
  Laboratórne cvičenia v Žiline:  
  01.04.2022,  
  08.04.2022  
  14.04.2022  
 

Každý účastník si vyberie iba jeden termín laboratórnych cvičení.

 
  Záverečné skúšky online cez internet:  
 

25.04.2022,

 
  26.04.2022,  
  27.04.2022  
 

Každý účastník si vyberie iba jeden termín záverečných skúšok.

 
     
  Konzultácie:  
Účastníci majú počas celého vzdelávania možnosť mailových príp. telefonických konzultácii s lektormi.
  Výučbu a podklady pre jednotlivé odborné témy do učební zabezpečuje 11 lektorov.  
     
  Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.) :  
 

Po ukončení vzdelávania "elektrotechnické minimum" má absolvent už možnosť získať osvedčenie v rozsahu  §21 - elektrotechnik

 
  (neskôr po získaní odbornej praxe:  §§ 22 a 23).  
  Naši absolventi majú možnosť v MARKABe s.r.o. získať  osvedčenie  §21 - elektrotechnik     iba za 36€ + DPH   týždeň po školení EM.  
 

Skúška pre §21 nie je možná online cez internet, ale je potrebná účasť na skúške v Žiline.

 
     
  Skúška   § 21- elektrotechnik   v Žiline:  
  02.05.2022,  
  03.05.2022,  
  04.05.2022  
  Každý účastník si vyberie iba jeden termín skúšok. Možný je aj individuálny termín skúšky § 21.  
     
     
  Poznámka:  o prípadných opodstatnených zmenách Vás budeme včas informovať.  

 

 

 Návrat a ďalšie informácie - kliknite sem

 

 

______________________________________________

 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina