home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
   
 
 

ONLINE

 

dištančná forma vzdelávania a plánované termíny

   

Dátum začiatku EM (elektrotechnické minimum):     14.05.2021

 

Plánovaný termín záverečných skúšok:   14.- 16.7.2021

     každý sa prihlási len na 1 deň (skúšky EM budú dištančnou formou - cez internet)

     
     
  Vzdelávanie:  
     
 

V stanovených dňoch budú účastníkom, na webe,  sprístupnené virtuálne učebne. V nich bude prebiehať

 
  vzdelávanie, ktoré nahradí účasť na prednáškach.   
  Vzdelávanie bude zabezpečené formou videoprezentácií, spracovaných odborných tém s hlasovým  
doprovodom, ale aj textových materiálov a pod.
Každá učebňa bude k dispozícii cca 7 dní a účastník vzdelávania si sám určí termín kedy sa do
  učebne prihlási (prihlásenie bude slúžiť ako zápis do prezenčnej listiny) a sám si určí kedy si  
  podklady pozrie, spracuje a naštuduje.  
 

Všetky podklady bude možné prevziať do PC a mať ich k dispozícii aj neskôr po uzavretí príslušnej

 
  virtuálnej učebne.  

Celkovo bude sprístupnených 11 virtuálnych učební - je to rovnaký počet  ako je prednáškových dní

počas bežného vzdelávania El. minimum.
     

Ku každému okruhu dostane účastník kontrolné otázky/domáce úlohy, ktoré vypracované zašle 

  v stanovených termínoch.  
     
 

Účastník bude mať možnosť mailových príp. telefonických konzultácii. Výučbu a podklady pre jednotlivé

 
 

odborné témy do učební zabezpečí 11 lektorov.

 
     
  Pokiaľ to situácia s obmedzeniami pre pandémiu COVID-19 umožní, budeme sa snažiť zaradiť aj    
 

niekoľko prednáškových dní v učebni v Žiline (predovšetkým laboratórne cvičenia).

 
 

Prípadná účasť na tejto časti výučby bude nepovinná.

 
     
 

Súčasťou vzdelávania je 30 hodinová prax. Prax účastník absolvuje ako poučená osoba (§20),

 
   t. z. že nevykonáva žiadne odborné činnosti ako elektrotechnik. Vykonáva pomocné činnosti  
(kontrola ručného náradia, svietidiel, natiahnutie pohyblivých prívodov, tvorba dokumentácie a pod.).
  Nie je nutné aby bola prax absolvovaná v elektrotechnickej firme. Môže to byť akýkoľvek  
  podnikateľský subjekt alebo živnostník. Účastník môže absolvovať prax na svojom pracovisku alebo  
  v rámci svojho podnikania (s.r.o., živnosť) príp. ju zabezpečí účastníkovi vzdelávacia organizácia.  
     
     
  Záverečné skúšky Elektrotechnického minima sa uskutočnia rovnako dištančnou formou cez internet.  
     
 

Skúšky majú 3 časti:

 
         
  (1) praktická časť  - vytvorenie projektu elektroinštalácie rodinného domu (projekt realizovaný  
       v priebehu vzdelávania),  
  (2) písomná časť – test 30 otázok,  
  (3) náhrada ústnej časti – blok náhodne vybratých 3 otázok (písomné spracovanie)  
     
 

Po ukončení vzdelávania Elektrotechnické minimum (EM) má absolvent už možnosť získať osvedčenie

 
 

o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21 (neskôr po získaní odbornej praxe §§ 22 a 23).

 
 

Naši absolventi majú možnosť absolvovať skúšku pre §21 za 36 € + DPH  hneď po ebsolvovaní skúšky EM.

 
 

Skúška pre §21 nie je možná online cez internet, ale je potrebná účasť na skúške v Žiline

 

 

 

 Návrat a ďalšie informácie - kliknite sem

 

 

______________________________________________

 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina