home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
   
 

 

 

 

Do akreditovaného vzdelávacieho programu ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM môžu byť prijaté osoby, ktoré v školskom systéme získali niektoré z nasledovných vzdelaní (pozn.: Elektrotechnické minimum je nadstavbové vzdelávanie na stredoškolský stupeň vzdelania i vtedy, keď účastník tohto vzdelávania je držiteľom VŠ diplomu):

 

 

 požadované vstupné vzdelanie:

   ÚSO - úplné stredné odborné (maturitné vysvedčenie)

 alebo:

   ÚSO + SO - úplné stredné odborné s výučným listom (maturitné vysvedčenie + výučný list)

 alebo:

   ÚSV - úplné stredné všeobecné - gymnázium (maturitné vysvedčenie)

 alebo:

   SO   - stredné odborné vzdelanie technického zamerania (výučný list )

 

 

Odporúčanie:

 

 

absolventi Elektrotechnického minima, ktorí budú chcieť získať aj osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, § 21 - elektrotechnik, musia byť zdravotne  spôsobilí pre prácu na elektrických zariadeniach, preto odporúčame, aby si nechali včas potvrdiť zdravotnú spôsobilosť pre prácu na elektrických zariadeniach -- lekárska správa - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  má platnosť pol roka (tento čas sa vzťahuje ku dňu vydania osvedčenia  § 21 - elektrotechnik)

 

 

 

 

         

 

Návrat a ďalšie informácie - kliknite sem

 

 

 

   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina