Elektrotechnické minimum MARKAB Žilina
                 
 
 
                                                                                  mapa   |   o firme    |   kontakt   |    referencie  |   na stiahnutie   |    e-learning  
 

 
  spoločnosť MARKAB je už 30 rokov Váš partner vo vzdelávaní  
 

 
 
 
 
 

ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM

 
 
 

pre osoby bez elektrotechnického vzdelania

 
 

akreditovaný vzdelávací program

- získanie elektrotechnickej kvalifikácie   a    osvedčenia § 21 - elektrotechnik -

 
rekvalifikujte sa
ONLINE - dištančná forma
 

školenie bez nutnosti cestovať na prednášky a skúšky do Žiliny

 

 "elektrotechnické minimum" začiatok:  19. januar 20024       Prihláška: kliknite sem

 

ďalšie informácie: kliknite sem

 
OP - Školenie - odborná príprava, skúška, vydanie nového osvedčenia §§  21, 22, 23
   
        začiatok školenia OP: 6. oktober 2023   - prihláška - kliknite sem
        len u nás (v MARKABe): účastníci OP obdržia zdarma učebnicu (knihu) a CD s vyučovacím systémom a s testami
 
AOP - Školenie - aktualizačná odborná príprava - predĺženie platnosti osvedčenia  §§ 21, 22, 23, 24  - ONLINE
dátum konania AOP : 6. oktober 2023   - prihláška - kliknite sem

 

 EM - e-learning         EM  e-learning:  kliknite sem 

 

 
 
Spôsob informovania o seminároch a školeniach:        
Elektronickou poštou informujeme osoby, ktoré na dokladoch určených pre MARKAB s.r.o. uviedli elektronickú adresu, alebo nás o informovanie požiadali inou formou (napríklad telefonicky); v prípade, že si neželáte, aby sme Vás o vzdelávacích aktivitách informovali, oznámte nám to spôsobom,ktorý uvádzame na každej informácii odosielanej  z MARKABu, alebo nám to oznámte iným spôsobom.  Ďakujeme.  
   

______________________________________________

 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina