home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
     
     
 
  NA STIAHNUTIE      
         
  Oprávnenia spoločnosti MARKAB s.r.o., Žilina  na výchovu a vzdelávanie:      
  Oprávnenie - 05.1  (elektrotechnik, samost. elektrot., elektrot. na riadenie)   05.1 - pdf  
  Oprávnenie - 05.2  (revízny technik EZ)   05.2 - pdf  
  ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM - akreditácia - číslo POA:3344/2013/87/1   akreditacia  
  ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM - akreditácia - číslo POA:3344/2018/53/1   akreditácia  
         
   Tlačivá:  Žiadosť (prihláška), Lekárska správa, Zápočet odbornej praxe  - pre školenie - odbornú prípravu (OP) - §§ 21, 22 a 23 vyh. 508   Tlačivá - OP 05.1  
  Upozornenie: s vyplnenými tlačivami odovzdať i kópiu dokladu o elektrotechnickom vzdelaní (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, ...... )      
                                     
  Tlačivo: Žiadosť (prihláška) na aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) - §§ 21, 22, 23, 24 vyhl. 508   Tlačivo - AOP  
  Upozornenie: na AOP si prineste platné osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike      
         
  Objednávka publikácií                    internetový obchod - kiknite sem:       ..\obchod\index.php      
         
  ELEKTROTECHNICÉ MINIMUM      
         
  Elektrotechnické minimum - záverečné skúšky - prihlášky (komplet: test + blok ot.)   elmin  
  § 21 - záverečné skúšky - prihlášky (ústna časť záverečnej skúšky)   §21  
   
   
   
   
   
 
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina