home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
     
 

Základné informácie o spoločnosti MARKAB spol. s r.o.

 
     
 
 

Spoločnosť  MARKAB s.r.o. so sídlom v Žiline, bola založená v roku 1991. Svoje aktivity od vzniku firmy venuje vzdelávaniu, organizovaniu seminárov, vývoju programov vzdelávacieho charakteru, tvorbe a vydávaniu publikácií a pod.

 
     
  Od svojho vzniku bola činnosť spoločnosti MARKAB orientovaná na následovné aktivity:  
  - vzdelávanie elektrotechnikov (školenia, skúšky, vydávanie osvedčení),  
  - vzdelávanie obslúh zdvíhacích zariadení (školenia, skúšky, vydávanie preukazov),  
  - vzdelávanie v oblasti rekvalifikácií (školenia, skúšky vydávanie osvedčení "účtovník" - podvojné účtovníctvo),  
  - vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti,  
  - tvorba SW (aplikačné programové vybavenie: e-learning, dtb systém - zoznamSTN, ...),  
  - tvorba a dodávky znalostných databáz pre e-learning (elektro, zdvíhacie zariadenia, BOZP, ...),  
  - vydavateľská činnosť,  
  - revízie elektrických zariadení  
     
  Od roku 2007 sa spoločnosť MARKAB s.r.o. orientuje najmä na:  
  - vzdelávanie elektrotechnikov na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce SR,  
  - vzdelávanie revíznych technikov EZ na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce SR,  
  - tvorba a dodávky SW systémov pre elektronické vzdelávanie (e-learning),  
  - tvorba a dodávky znalostných databáz pre e-learning,  
  - vydávanie odborných publikácií pre elektrotechnikov,  
  - vydávanie cenníkov vybraných prác (práca na elektrických zariadeniach, revízie elektrických zariadení, ...),  
  - tvorba a dodávky výučbových videofilmov z oblasti "elektro" (DVD, VHS),  
     
  V roku 2014 do aktivít spoločnosti MARKAB s.r.o. pribudlo:  
  - vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM - číslo POA: 3344/2013/87/1  
     Absolventi tohto vzdelávacieho programu získajú osvedčenie, ktoré im umožňuje získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti  
     v elektrotechnike podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.. - osvedčenie potrebné pre prácu na vyhradených technických  
     zariadeniach elektrických.  
     Toto vzdelávanie je určené pre osoby, ktoré majú vzdelanie v neelektrotechnickom učebnom alebo študijnom odbore (SO, ÚSO a  
    VŠ) a pre svoje zamestnanie potrebujú elektrotechnické vzdelanie.  
     
  OPRÁVNENIA NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE,  
  AKREDITOVANÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY:  
     
   
     
     
 

 
  Doba platnosti: podľa čl. XXXII - §39c zákona č. 136/2010 Z.z., oprávnenie je vydané na neurčitý čas  
     
 

 
  Doba platnosti: podľa čl. XXXII - §39c zákona č. 136/2010 Z.z., oprávnenie je vydané na neurčitý čas  
 

 

   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina