home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
     
     
 

  Časť Žiliny - Hliny - sídlo spoločnosti MARKAB

      

  

 
  Doprava MHD - trolejbusová linka od železničnej stanice: linka č. 4    (vystúpiť na zástavke MOSTNÁ - na mape v modrom krúžku žlté písmeno M)  
  sled (poradie) zástaviek trolejbusu:     Štefánikovo nám. > železničná stanica > Hurbanova > Polícia > Komenského > Mostná  
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina