ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM

 
 

e-learning

 
 

                       akreditovaný vzdelávací program                    

 
 

 

 

 
  home (prechod na úvodnú stránku MARKABu) - kliknite na šipku:
 
     
  Návrat do učebne :  klsicky, napríklad: pri označení súboru na hornej lište kliknutím na znak X  
  VÝBER LÁTKY K ODBORNÝM TÉMAM:   T01, T03,  ...  
  Kliknutím na niektorú modrú šipku, zvolíte látku výučby k téme, ktorá je uvedená pod príslušnou šipkou.  
     
 
       

T03x T01 T03d Časový plán
Stavba látok Historický vývoj elektrotechniky a jej význam Elektrostatika Ďátumy riadenej dištančnej výučby 
pdf pdf pdf pdf
       

 

T03a T03b T03c

T03f

Trieda 2 a 3

Elektrický náboj a elektrická indukcia Elektrický náboj Elektrostatické pole a Coulombov zákon

Elektrostatika - opakovanie a riešené úlohy

    Ďalšie štúdijné materiály
m4v pdf pdf

                      pdf                                              pdf

 
     
     
 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina