home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie, školenia
 > Školenia elektrotechnikov
 > Školenia revíznych technikov
 > Aktualizačné školenia
 > Skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Iné
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Práca na EZ (sprostredk.)
 > Montážne práce
 > Revízie el. ručného náradia
 > Revízie elektric. spotrebičov
 > Revízie elektrických zariadení
 > Projekčné práce
 > Iné
 
     
     
             POKYNY: Prihláška nebola odoslaná - doplňte chýbajúce údaje.   
   
 
Prihláška na AOP-EL  (aktualizačná odborná príprava) elektrotechnikov §§ 21, 22, 23, 24  
školenie a záznam o účasti na AOP  
   
Dátum konania:       
Miesto konania:      
   
DODÁVATEĽ: MARKAB s.r.o., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina
  IČO: 00615871   IČ DPH: SK2020444382
  tel./fax: +421 (0) 41 5626188   e-mail:markab@markab.sk
   
ODBERATEĽ:            Ak nemáte IČO a DPH  napíšte tam  X  alebo to nechajte prázdne
              - povinné údaje sú označené hviezdičkou  *
   
Firma / meno:*
Ulica:*
 Obec /mesto:*
PSČ:*
IČO:               IČ-DPH:  
   
Prihlásená osoba:*
 e-mail:*    pozrite * POZN.:
 telefón:
   
   Objednávame (za podmienok uvedených v tejto prihláške):
   
  Poplatok za jedného účastníka  AOP bez DPH :   €   
   
  Počet prihlasovaných účastníkov:   *     pri ONLINE - pozrite * POZN.:
   
  POZN.:  Ak z jednej organizácie prihlasujete viac osôb, a výučbu (AOP) budú sledovať spoločne
                    projekciou na veľký monitor, vtedy link na spojenie s MARKABom  bude  zaslaný jednej osobe,
                    ktorú uvediete do políčky  e-mail: 
                   V takomto prípade, ale, spôsob prezentácie (záznam do prezenčnej listiny) dohodnite s MARKABom
                   buď telefonicky na tel.  041 5626188  alebo  e-mailom:     markab@markab.sk
   
 
Záznam ďalších informácií pre dodávateľa:
 
   
   
  SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:                   Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške a v súvisiacich dokladoch podľa zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhlášok MPSVR SR č. 356/2007 Z. z.  a č. 508/2009 Z. z. v ich platnom znení a s  ich rozširovaním formou kopírovania pre účely evidencie a informovania o vzdelávaní v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.             Odoslaním prihlášky - kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAJ" vyjadrite súhlas so spracovaním osobných údajov.
   
     kliknutím na OBJEDNAJ  odošle záväznú prihlášku (objednávku) na AOP-EL.
   
      kliknutím na HOME nastáva prechod na hlavnú webovú stránku MARKABu, bez odoslania prihlášky
   
 
 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina