Internetový obchod spolocnosti MARKAB
Hlavná stránka obchodu  |   Obchodné a dodacie podmienky  |   Kontakt  |   Registrácia  |   Prihlásenie sa  |   Nákupný košík  |   Odchod z obchodu    
Vyhľadávanie

Naša ponuka
KOMPLETNÁ PONUKA
> Cenníky prác a revízií
> e-learning (výučba s PC)
> Publikácie elektronické
> Publikácie knižné
> Tlačivá (tlačené + CD)
> Výučbové DVD filmy

Najnovšie produkty
> P44 - SATURN - V10-03 - e-learningový systém (XP/7/8/.. )
> P01a - Odborná spôsobilosť v elektrotechnike (v cene pre školy a pri jednorázovom odbere 10 ks a viav)
> P01 - Odborná spôsobilosť v elektrotechnike
> P03a - BOZP pri práci na elektrických zariadeniach a v ich blízkosti – práca vykonávaná laikmi a poučenými osobami (v cene pre jednorázový odber 10 ks a viac)
> P12a - AOP - Aktualizačná odborná príprava (v cene pri jednorázovom odbere 10 ks a viac)
> P12 - AOP - Aktualizačná odborná príprava
  KOMPLETNÁ PONUKA>> Tlačivá (tlačené + CD)

Kód produktu Položiek: 3  
 
P13 - Vzory tlačív “elektro” (súbor tlačív), publikácia + CD

P13 - Vzory tlačív “elektro” (súbor tlačív), publikácia + CD

P13 - Vzory tlačív “elektro” (súbor tlačív), publikácia + CD Obsahuje: cca 30 najčastejš ie používanýc h tlačív z elektrotec hnickej praxe (napr. Revízie elektrické ho ručného náradia, Kontroly a revízie elektrický ch spotrebičo v, Osobný list

Dostupnosť: Skladom
Cena: 9.30 EUR s DPH
Detail produktu
 
P16 - Vzory tlačív “zdvíhacie zariadenia” (súbor tlačív), publikácia + CD

P16 - Vzory tlačív “zdvíhacie zariadenia” (súbor tlačív), publikácia + CD

P16 - Vzory tlačív “zdvíhacie zariadenia ” (súbor tlačív), publikácia + CD Obsahuje: cca 30 najčastejš ie používanýc h tlačív z praxe ZZ (napr. Revízie technickýc h zariadení zdvíhacích , Evidenčný list zdvíhacieh o zariadenia , Správa o určení

Dostupnosť: Skladom
Cena: 9.30 EUR s DPH
Detail produktu
 
P21 - Vzory tlačív BOZP (súbor tlačív), publikácia + CD

P21 - Vzory tlačív BOZP (súbor tlačív), publikácia + CD

P21 - Vzory tlačív BOZP (súbor tlačív), publikácia + CD Obsahuje: cca 30 najčastejš ie používanýc h tlačív z problemati ky BOZP (napr. Osobná karta zamestnanc a, Záznam o absolvovan í pravidelné ho školenia, Dohoda o hmotnej zodpovedno sti, Evide

Dostupnosť: Skladom
Cena: 9.30 EUR s DPH
Detail produktu
 
Akciové produkty
Obchod nemá momentálne žiadne akcie.
Všetky ceny sú uvádzané s DPH. © 2016 MARKAB spol. s r.o.