Internetový obchod spolocnosti MARKAB
Hlavná stránka obchodu  |   Obchodné a dodacie podmienky  |   Kontakt  |   Registrácia  |   Prihlásenie sa  |   Nákupný košík  |   Odchod z obchodu    
Vyhľadávanie

Naša ponuka
KOMPLETNÁ PONUKA
> Cenníky prác a revízií
> e-learning (výučba s PC)
> Publikácie elektronické
> Publikácie knižné
> Tlačivá (tlačené + CD)
> Výučbové DVD filmy

Najnovšie produkty
> P44 - SATURN - V10-03 - e-learningový systém (XP/7/8/.. )
> P01a - Odborná spôsobilosť v elektrotechnike (v cene pre školy a pri jednorázovom odbere 10 ks a viav)
> P01 - Odborná spôsobilosť v elektrotechnike
> P03a - BOZP pri práci na elektrických zariadeniach a v ich blízkosti – práca vykonávaná laikmi a poučenými osobami (v cene pre jednorázový odber 10 ks a viac)
> P12a - AOP - Aktualizačná odborná príprava (v cene pri jednorázovom odbere 10 ks a viac)
> P12 - AOP - Aktualizačná odborná príprava
  KOMPLETNÁ PONUKA>> Publikácie elektronické

Kód produktu Položiek: 3  
 
P45 - Elektrotechnika - elektronická učebnica na CD

P45 - Elektrotechnika - elektronická učebnica na CD

P45 - Elektrotec hnika - elektronic ká učebnica na CD Obsahuje: elektrické obvody (jednosmer né, striedavé, trojfázové obvody, prechodový jav, neharmonic ké elektrické veličiny, šírenie elektromag netických vĺn, antény), elektrické meranie (ci

Dostupnosť: Skladom
Cena: 14.40 EUR s DPH
Detail produktu
 
P46 - Elektrické stroje - elektronická učebnica na CD

P46 - Elektrické stroje - elektronická učebnica na CD

P46 - Elektrické stroje - elektronic ká učebnica na CD Obsahuje: elektrické stroje (rozdeleni e, energetick á bilancia, materiály) , transformá tory (klasifiká cia, konštrukčn é usporiadan ie, teória transformá tora, transformá tor v chode naprázdno

Dostupnosť: Skladom
Cena: 14.40 EUR s DPH
Detail produktu
 
P47 - Elektroenergetika - elektronická učebnica na CD

P47 - Elektroenergetika - elektronická učebnica na CD

P47 - Elektroene rgetika - elektronic ká učebnica na CD Obsahuje: rozvod elektricke j energie (projektov á dokumentác ia, značky pre pôdorysné situačné schémy, dimenzovan ie a istenie, prúdové a napäťové chrániče, ochrana pred bleskom), výroba e

Dostupnosť: Skladom
Cena: 14.40 EUR s DPH
Detail produktu
 
Akciové produkty
Obchod nemá momentálne žiadne akcie.
Všetky ceny sú uvádzané s DPH. © 2016 MARKAB spol. s r.o.