Internetový obchod spolocnosti MARKAB
Hlavná stránka obchodu  |   Obchodné a dodacie podmienky  |   Kontakt  |   Registrácia  |   Prihlásenie sa  |   Nákupný košík  |   Odchod z obchodu    
Vyhľadávanie

Naša ponuka
KOMPLETNÁ PONUKA
> Cenníky prác a revízií
> e-learning (výučba s PC)
> Publikácie elektronické
> Publikácie knižné
> Tlačivá (tlačené + CD)
> Výučbové DVD filmy

Najnovšie produkty
> P44 - SATURN - V10-03 - e-learningový systém (XP/7/8/.. )
> P01a - Odborná spôsobilosť v elektrotechnike (v cene pre školy a pri jednorázovom odbere 10 ks a viav)
> P01 - Odborná spôsobilosť v elektrotechnike
> P03a - BOZP pri práci na elektrických zariadeniach a v ich blízkosti – práca vykonávaná laikmi a poučenými osobami (v cene pre jednorázový odber 10 ks a viac)
> P12a - AOP - Aktualizačná odborná príprava (v cene pri jednorázovom odbere 10 ks a viac)
> P12 - AOP - Aktualizačná odborná príprava
  KOMPLETNÁ PONUKA>> Cenníky prác a revízií

Kód produktu Položiek: 7  
 
P22 - Cenník prác na elektrických zariadeniach

P22 - Cenník prác na elektrických zariadeniach

P22 - Rok vydania: 2017. Cenník prác na elektrický ch zariadenia ch Obsahuje: ceny vybraných prác na EZ v bytoch, spoločných priestoroc h, ceny revízií ručného náradia a pod. Orientačný cenník prác na EZ doporučova ný Združením elektrotec hni

Dostupnosť: Skladom
Cena: 11.99 EUR s DPH
Detail produktu
 
P23 - Cenník odborných prehliadok elektrických zariadení

P23 - Cenník odborných prehliadok elektrických zariadení

P23 - Rok vydania: 2017. Cenník odborných prehliadok elektrický ch zariadení. Obsahuje: ceny vybraných prác na EZ, vybraných prác v rozvodných zariadenia ch, rozvodniac h nízkeho napätia, akumulátor ovňach, revízií elek

Dostupnosť: Skladom
Cena: 11.99 EUR s DPH
Detail produktu
 
P24 - Cenník odborných prehliadok elektrických zariadení vo výbušnom prostredí

P24 - Cenník odborných prehliadok elektrických zariadení vo výbušnom prostredí

P24 - Rok vydania: 2017. Cenník odborných prehliadok elektrický ch zariadení vo výbušnom prostredí. Obsahuje: ceny vybraných prác v priestoroc h s nebezpečen stvom výbuchu. Orientačný cenník doporučova ný ZES (Združenie elektrotec hnikov Slove

Dostupnosť: Skladom
Cena: 9.30 EUR s DPH
Detail produktu
 
P25 - Cenník zemných prác a kladenia káblov

P25 - Cenník zemných prác a kladenia káblov

P25 - Rok vydania: 2017. Cenník zemných prác a kladenia káblov. Obsahuje: ceny prác, príprava terénu, vozovky a podkladový ch vrstiev, jamy, ryhy pre káble, vykopávky ručné, zemné práce strojné, kladenie káblov, prechod vodných tokov, ...

Dostupnosť: Skladom
Cena: 9.30 EUR s DPH
Detail produktu
 
P26 - Cenník búračských, murárskych a iných prác súvisiacich s EZ

P26 - Cenník búračských, murárskych a iných prác súvisiacich s EZ

P26 - Rok vydania: 2017. Cenník búračských , murárskych a iných prác súvisiacic h s EZ. Obsahuje: ceny prác, búranie základov, priečok, stropov, demontáž krycích dosiek, vybúravani e okenných rámov, prerážanie otvorov, vysekávani e káps a rýh,

Dostupnosť: Skladom
Cena: 9.30 EUR s DPH
Detail produktu
 
P27 - Cenník montáže zdvíhacích a dopravných zariadení

P27 - Cenník montáže zdvíhacích a dopravných zariadení

P27 - Rok vydania: 2017. Cenník montáže zdvíhacích a dopravných zariadení . Obsahuje: ceny montáže žeriavov, lanových dráh, osobných a nákladných výťahov a eskalátoro v, podávacích zariadení, dopravníko v a pod. Cenník doporučova ný ZES svo

Dostupnosť: Skladom
Cena: 9.30 EUR s DPH
Detail produktu
 
P28 - Cenník opravy zdvíhacích a dopravných zariadení

P28 - Cenník opravy zdvíhacích a dopravných zariadení

P28 - Rok vydania: 2017. Cenník opravy zdvíhacích a dopravných zariadeníi . Obsahuje: cenník opravy žeriavov, lanových dráh, osobných a nákladných výťahov a eskalátoro v, podávacích zariadení, dopravníko v a pod. Cenník doporučova ný ZES svo

Dostupnosť: Skladom
Cena: 9.30 EUR s DPH
Detail produktu
 
Akciové produkty
Obchod nemá momentálne žiadne akcie.
Všetky ceny sú uvádzané s DPH. © 2016 MARKAB spol. s r.o.