Internetový obchod spolocnosti MARKAB
Hlavná stránka obchodu  |   Obchodné a dodacie podmienky  |   Kontakt  |   Registrácia  |   Prihlásenie sa  |   Nákupný košík  |   Odchod z obchodu    
Vyhľadávanie

Naša ponuka
KOMPLETNÁ PONUKA
> Cenníky prác a revízií
> e-learning (výučba s PC)
> Publikácie elektronické
> Publikácie knižné
= Učebnice, príručky
= Zborníky prednášok, ...
> Tlačivá (tlačené + CD)
> Výučbové DVD filmy

Najnovšie produkty
> P44 - SATURN - V10-03 - e-learningový systém (XP/7/8/.. )
> P01a - Odborná spôsobilosť v elektrotechnike (v cene pre školy a pri jednorázovom odbere 10 ks a viav)
> P01 - Odborná spôsobilosť v elektrotechnike
> P03a - BOZP pri práci na elektrických zariadeniach a v ich blízkosti – práca vykonávaná laikmi a poučenými osobami (v cene pre jednorázový odber 10 ks a viac)
> P12a - AOP - Aktualizačná odborná príprava (v cene pri jednorázovom odbere 10 ks a viac)
> P12 - AOP - Aktualizačná odborná príprava
  P01a - Odborná spôsobilosť v elektrotechnike (v cene pre školy a pri jednorázovom odbere 10 ks a viav)

Kod :P01a
Výrobca / vydávateľ :MARKAB
Dostupnosť:Skladom
Cena:8.25 EUR s DPH


ks 

Popis:
Rok vydania: 2016, 164 strán A4 + obal.
Určenie príručky: školitelom a osobám, ktoré sa pripravujú na skúšku odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.
Výber z obsahu príručky:
- Úvod,
- Základné rozdelenie elektrických zariadení,
- Elektrické siete, označovanie vodičov a svoriek,
- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom,
- Samočinné odpojenie,
- Uzemnenia v distribučnom rozvode systému TN,
- Impedancia poruchovej slučky v distribučnom rozvode a v inštalácii nn systému TN,
- Prúdové chrániče,
- Časy samočinného odpojenia,
- Ochrany (malé napätie, kryt, elektrické oddelenie, nevodivé okolie, neuzemnené miestne pospájanie, ... ),
- Triedy elektrických zariadení podľa ochrán,
- Uzemnenie a vodiče elektrických inštalácií,
- Kúpeľne - Bezpečnosť EZ v priestoroch s vaňou a sprchou,
- Umývacie priestory, bazény a fontány,
- Elektrické prípojky,
- Rozvody v bytoch a vnútorných priestoroch,
- Prívodné a prepájacie šnúry, pohyblivé prívody, šnúrové vedenia,
- Obsluha elektrických vedení a práca na elektrických vedeniach,
- Obsluha elektrických prístrojov a práca na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch,
- Názvoslovie, značky a výkresy v elektrotechnike a bezpečnostné značky,
- Elektrické zariadenia montované do horľavých látok a na horľavé látky,
- Ochrana pred podpätím,
- Prostredie pre elektrické zariadenia a vonkajšie vplyvy,
- Ochrana pred prepätím, LPS - systémy ochrany pred bleskom,
- Revízie LPS systémov,
- Elektrické ručné náradie a elektrické spotrebiče - revízie a kontroly,
- Bezpečná práca na elektrických inštaláciách a bezpečná obsluha (kvalifikácia osôb, obsluha, práca bez napätia a pod napätím, rozdelenie PPN, PPN zakázané, ZRP - zvláštny režim prevádzky, vypnutie a odpojenie, dorozumievanie, prerušenie práce, skončenie práce, ... ),
- Elektrické inštalácie v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu,
- Elektrické silnoprúdové inštalácie s napätím nad 1000 V,
- Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom,
- Technické požiadavky na výrobky a posudzovanie zhody,
- BOZP podľa zákona č. 124/2006 Z.z.,
- Inšpekcia práce,
- Odporúčaná literatúra.

Poznámka:
- učebnice P01 a P01a sú rovnaké - odlišujú sa len cenou


Ďalšie obrázky
Obrázok1:
Obrázok2:
 
Akciové produkty
Obchod nemá momentálne žiadne akcie.
Všetky ceny sú uvádzané s DPH. © 2016 MARKAB spol. s r.o.