Internetový obchod spolocnosti MARKAB
Hlavná stránka obchodu  |   Obchodné a dodacie podmienky  |   Kontakt  |   Registrácia  |   Prihlásenie sa  |   Nákupný košík  |   Odchod z obchodu    
Vyhľadávanie

Naša ponuka
KOMPLETNÁ PONUKA
> Cenníky prác a revízií
> e-learning (výučba s PC)
> Publikácie elektronické
> Publikácie knižné
= Učebnice, príručky
= Zborníky prednášok, ...
> Tlačivá (tlačené + CD)
> Výučbové DVD filmy

Najnovšie produkty
> P44 - SATURN - V10-03 - e-learningový systém (XP/7/8/.. )
> P01a - Odborná spôsobilosť v elektrotechnike (v cene pre školy a pri jednorázovom odbere 10 ks a viav)
> P01 - Odborná spôsobilosť v elektrotechnike
> P03a - BOZP pri práci na elektrických zariadeniach a v ich blízkosti – práca vykonávaná laikmi a poučenými osobami (v cene pre jednorázový odber 10 ks a viac)
> P12a - AOP - Aktualizačná odborná príprava (v cene pri jednorázovom odbere 10 ks a viac)
> P12 - AOP - Aktualizačná odborná príprava
  P03a - BOZP pri práci na elektrických zariadeniach a v ich blízkosti – práca vykonávaná laikmi a poučenými osobami (v cene pre jednorázový odber 10 ks a viac)

Kod :P03a
Výrobca / vydávateľ :MARKAB
Dostupnosť:Skladom
Cena:4.40 EUR s DPH


ks 

Popis:
Rok vydania: 2011, 100 strán A4 + obal.
Určenie príručky: útvarom personalistiky, školitelom a poučeným osobám - pre školenia odbornej spôsobilosti podľa §20-poučená osoba, vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. (poučenie vykonáva fyzická osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa § 21 až 24, v určitých prípadoch i poučená osoba)
Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenia elektrické alebo vykonávať na ňom prácu ak bola preukazatelne poučená podľa § 20 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

Obsahová náplň tejto príručky je rovnaká ako príručka - položka P03.
Znížena cena tejto príručky platí pri jej jednorázovom odbere v počte 10 ks a viac.
Výber z obsahu príručky:
- Úvod,
- Základné práva a povinnosti vyplývajúce zo zákonníka práce,
- Základné práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona o bezpečnosti práce,
- Inšpekcia práce,
- Odborná spôsobilosť a kvalifikácia osôb pre činnosť na technických zariadeniach elektrických a na elektrických inštaláciách,
- Kvalifikácia osôb pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách a činnosti, ktoré osoby môžu vykonávať,
- Osoby bez elektrotechnického vzdelania (laik a poučená osoba),
- Podmienky za ktorých môžu osoby bez elektrotechnického vzdelania pracovať na elektrických zariadeniach alebo v ich blízkosti,
- Osoby s elektrotechnickým vzdelaním (znalá osoba, znalá osoba s vyššou kvalifikáciou),
- Práca v blízkosti nekrytých živých častí alektrických zariadení,
- Zakázané činnosti v ochrannom pásme elektrických zariadení,
- Kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrických zariadení,
- Elektrické inštalácie pri požiaroch a záplavách,
- Bezpečnostné značky,
- Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom,
- Poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
- Program "Bezpečný podnik",
- Výučba a overovanie vedomostí v oblasti BOZP s podporou počítačov,
- Odporúčaná literatúra,
- Prílohy (vysvetlenie niektorých pojmov, označovanie napäťových rozsahov, napäťových pásiem a tried objektov, označovanie vodičov farbami, vyhradené technické zariadenia elektrické, zápis o poučení, zápis o registrovanom pracovnom úraze, zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú osobné ochranné pracovné prostriedky).

Táto príručka je určená najmä personálnym útvarom, osobám, ktoré poučenie podľa §20 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. vykonávajú a pre účastníkov týchto poučení.

Odporúčania:
- v priebehu školenia použiť DVD film - položka P33 - DVD - Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom

Ďalšie obrázky
Obrázok1:
Obrázok2:
 
Akciové produkty
Obchod nemá momentálne žiadne akcie.
Všetky ceny sú uvádzané s DPH. © 2016 MARKAB spol. s r.o.