Internetový obchod spolocnosti MARKAB
Hlavná stránka obchodu  |   Obchodné a dodacie podmienky  |   Kontakt  |   Registrácia  |   Prihlásenie sa  |   Nákupný košík  |   Odchod z obchodu    
Vyhľadávanie

Naša ponuka
KOMPLETNÁ PONUKA
> Cenníky prác a revízií
> e-learning (výučba s PC)
> Publikácie elektronické
> Publikácie knižné
= Učebnice, príručky
= Zborníky prednášok, ...
> Tlačivá (tlačené + CD)
> Výučbové DVD filmy

Najnovšie produkty
> P44 - SATURN - V10-03 - e-learningový systém (XP/7/8/.. )
> P01a - Odborná spôsobilosť v elektrotechnike (v cene pre školy a pri jednorázovom odbere 10 ks a viav)
> P01 - Odborná spôsobilosť v elektrotechnike
> P03a - BOZP pri práci na elektrických zariadeniach a v ich blízkosti – práca vykonávaná laikmi a poučenými osobami (v cene pre jednorázový odber 10 ks a viac)
> P12a - AOP - Aktualizačná odborná príprava (v cene pri jednorázovom odbere 10 ks a viac)
> P12 - AOP - Aktualizačná odborná príprava
  P12 - AOP - Aktualizačná odborná príprava

Kod :P12
Výrobca / vydávateľ :MARKAB
Dostupnosť:Skladom
Cena:5.50 EUR s DPH


ks 

Popis:
Rok vydania 2016, 50 strán A4 + obal.
Určenie príručky: účastníkom AOP a školitelom.
Podľa §16 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, fyzická osoba, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, je povinná do piatich rokov od vydania osvedčenia, alebo do piatich rokov od ostatnej aktualizačnej odbornej príprave, absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na príslušnú výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce.
Táto príručka obsahuje výber základných informácií, ktoré by mal ovládať každý majiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.
Hlavné kapitoly príručky:
- Úvod a informácia súvisiaca s revíziami elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov.
- Základné práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov v oblasti ochrany a inšpekcie práce.
- Odborná spôsobilosť a kvalifikácia osôb pre činnosť na EZ a na elektrických inštaláciách.
- Základné rozdelenie elektrických zariadení (podľa miery ohrozenia).
- Prostredie s nebezpečenstvom požiaru.
- Označovanie napäťových rozsahov skratkami.
- Napäťové pásma.
- Časy odpojenia (pri poruche).
- Distribučné rozvody systému TN.
- Impedancia poruchovej slučky v elektrickej inštalácii nízkeho napätia systému TN.
- Uzemňovacie sústavy a vodiče na ochranné pospájanie.
- Ochrana pred bleskom (LPS systémy).
- Bezpečnosť práce pri meraní napätí a prúdov. Bezpečnosť meracích prístrojov.
- Elektrické silnoprúdové inštalácie s napätím nad 1000 V.
- Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
- Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom.
- Odporúčaná literatúra (zákony, vyhlášky, nariadenia vlády, normy).
Určenie príručky: Príručka je určená najmä pre účastníkov AOP - aktualizačných odborných príprav (pre účastníkov AOP by mali túto príručku zadovážiť osoby, ktoré AOP realizujú).
Pozn.: pri odbere 10 ks a viac je zľava 10 % pozri položku P12a.

Ďalšie obrázky
Obrázok1:
Obrázok2:
 
Akciové produkty
Obchod nemá momentálne žiadne akcie.
Všetky ceny sú uvádzané s DPH. © 2016 MARKAB spol. s r.o.