home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 >Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
     

        

             POKYNY: Doplňte chýbajúce údaje.   
   
 
Prihláška na školenie elektrotechnikov
OP - odborná príprava (školenie), skúška, vydanie osvedčenia  
§§ 21, 22, 23 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.)  
   
  Dátum konania:        
  Miesto konania:        
   
  DODÁVATEĽ: MARKAB s.r.o., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina
  IČO: 00615871   IČ DPH: SK2020444382
  tel./fax: +421 (0) 41 5626188   e-mail:markab@markab.sk
  číslo bankového účtu: 0076575193 / 0900 - SLSP a.s., pob. Žilina
   
  ODBERATEĽ: Pozn.: ak nemáte IČO alebo IČ-DPH, napíšte tam znak   X 
              povinné údaje sú označené hviezdičkou  *
   
  Názov firmy / meno:*
  Ulica:*
  Obec /mesto:*
  PSČ:*
  IČO: *       IČ-DPH:*
   
  Kontaktná osoba:*
  e-mail:*
  telefón: 
   
 Účastník (priezvisko a meno): *  
     
  - Každého účastníka školenia prihlasujte samostatne (každý môže mať iné požiadavky).  
  - Úhradu za účastníkov z jednej firmy môžete urobiť jednou sumou, ktorá bude  
    vyjadrovať poplatky za všetkých vami prihlasovaných účastníkov.  

Objednávame (vyberte kliknutím do príslušného krúžku  * ):

 

 pokyny a podmienky účasti - kliknite sem        

   
 objednávka 
    Základný rozsah:

rovnaká cena  pre §§ 21, 22, 23 

EZ-01 EZ do 1000 V,  v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu (objekty triedy A)

72 + DPH

    Pozn.: - EZ-01 je i pre zvýšenie § pre osoby, ktoré nižší § nerobili v MARKABe  
            - osoby, ktoré nižší § robili v MARKABe, zvyšovanie § robia podľa EZ-02  
       
    Rozšírenia - osoby, ktoré EZ-01 nerobili v MARKABe :

cena pre §§ 22, 23

EZ-12 len rozšírenie základného rozsahu  o EZ nad 1000 V (max. do 35 kV)

65 + DPH

EZ-13 len rozšír. základ. rozsahu  o EZ v obj. s nebezp. výbuchu  (obj. tr. B1 a B)

70  € + DPH

EZ-14 len rozšírenie základného rozsahu  o EZ nad 1000 V a obj. tr. B1 a B

92  € + DPH

       
    Rozšírenia - osoby, ktoré EZ-01 robili v MARKABe :

cena pre §§ 22, 23

EZ-02 zvyšovanie § : EZ  do 1000 V, v objektoch bez nebezpeč. výbuchu (obj.ekty triedy  A)

60  € + DPH

EZ-03 len rozšírenie rozsahu    o   EZ nad 1000 V (max. do 35 kV)

 50  € + DPH

EZ-04 len rozšírenie rozsahu   o   EZ v objektoch s nebezp. výbuchu  (obj. tr. B1 a B)

 55  € + DPH

EZ-34 len rozšírenie základného rozsahu  o EZ nad 1000 V a obj. tr. B1 a B

69 € + DPH

       
    Balíky - základ plus rozšírenie :

cena pre §§ 22, 23

EZ-05 EZ do 1000 V a nad 1000 V (do 35 kV)  v obj. bez nebezpeč. výbuchu (objekty triedy A)

88 € + DPH

EZ-06 EZ do 1000 V  v  objekt. bez nebezp.  výbuchu (obj.  tr.  A) a s nebezp. výbuchu

90 € + DPH

    (obj. tr. B a B1)  
EZ-07 EZ do 1000 V v objektoch tried A, B a B1 a  EZ nad 1000 V (max. do 35 kV)

99  € + DPH

       
    ŠTUDENTI (denné štúdium):  
EZ-08 § 21 a lebo  § 22 pre študentov Bc. a Ing.  :  EZ do 1000 V,  v objektoch bez nebezp. 

41  € + DPH

    výbuchu (obj. tr. A)  
EZ-09 § 23 pre študentov Bc. a Ing. :  EZ do 1000 V,  v objektoch bez nebezpečen.

58  € + DPH

    výbuchu (objekty triedy A)     
EZ-10 § 22 pre interných doktorandov :  EZ do 1000 V,  v objektoch bez nebezpeč.

52  € + DPH

    výbuchu (objekty triedy A)  
EZ-11 § 23 pre interných doktorandov: EZ do 1000 V,  v objektoch bez nebezp.

59  € + DPH

    výbuchu (objekty triedy A)  
       
       

 

 
 
         
    
kontrola
         
  Celková suma na úhradu:      € vrátane DPH
         
 
   
Kliknutím na PREPOCITAJ  urobí výpočet celkovej sumy a prekontroluje vyplnenie (prihlášku neodošle).  
   
 

    Ďalšie informácie určené dodávateľovi    
 
 
Poznámky: - K uhradenej platbe podľa odoslanej prihlášky, dodávateľ vystaví faktúru v súlade so zákonom o DPH.
                - Ak sa odborná príprava (školenie) nebude konať, bude Vám vrátená celá vopred uhradená suma.
 
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške  a  s  ich rozširovaním formou kopírovania pre účely evidencie a informovania o vzdelávaní v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odoslaním prihlášky - kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAJ" vyjadrite súhlas so spracovaním osobných údajov.

   kliknutím na OBJEDNAJ  odošle prihlášku (objednávku) na školenie elektrotechnikov (§§ 21, 22, 23).

 

   
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina