home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
     
   
 

Číslo POA: 3344/2018/53/1

 
     
     
 

 Plánované termíny vzdelávacích aktivít akreditovaného vzdelávacieho programu

 
 

 Elektrotechnické minimum (EM), ktoré začína 25. januára 2019

 
     
     
            Prednáškové sústredenia a laboratórne cvičenia (prezenčná časť výučby):  
               Prezenčná časť výučby (120 vyučovacích hodín) je rozdelená do piatich dvojdňových sústredení (prednášky)  
               a jedného jednodňového sústredenia (laboratórne cvičenia).          Možná absencia: 25 % vyučovacích hodín.  
     
            JANUÁR 2019:             
            25.01.2019  a   26.01.2019      (piatok a sobota) - prednášky (1. prednáškové sústredenie)  
     
           FEBRUÁR 2019:  
           08.02.2019   a   09.02.2019      (piatok a sobota) - prednášky (2. prednáškové sústredenie)  
           22.02.2019   a   23.02.2019      (piatok a sobota) - prednášky (3. prednáškové sústredenie)  
            
           MAREC 2019  
           15.03.2019   a   16.03.2019       (piatok a sobota) - prednášky (4. prednáškové sústredenie)  
            Na laboratórne cvičenia sa účastníci prihlásia (zapíšu) len na jeden termín zo stanovených termínov:  
           22.03.2019   (piatok) - laboratórne cvičenia (1. termín pre prihlásených účastníkov vzdelávania)  
           29.03.2019   (piatok) - laboratórne cvičenia (2. termín pre prihlásených účastníkov vzdelávania)  
            
           APRÍL 2019  
           05.04.2019   (piatok) - laboratórne cvičenia (3. termín pre prihlásených účastníkov vzdelávania)  
          12.04.2019   a   13.04.2019       (piatok a sobota) - prednášky (5. prednáškové sústredenie)  
     
     
           Plánované termíny záverečných skúšok  EM:  24., 25. a 26. apríla  2019  
           Na záverečné skúšky sa účastníci prihlásia (zapíšu) len na jeden deň z následovných termínov:  
           24.04.2019    (streda) -  1. deň záverečných skúšok  
           25.04.2019    (štvrtok) -  2. deň záverečných skúšok  
           26.04.2019    (piatok) -  3. deň záverečných skúšok  
     
           Plánovaný termín skúšok pre § 21 (vyhl. 508): v rovnakom dni ako záverečné skúšky EM  
     
           POZNÁMKA: v odôvodnených prípadoch môže nastať zmena termínov.  
     
           POČTY HODÍN:  
             - celkový rozsah výučby: 400 hodín v následovnom členení:  
             - 120 vyučovacích hodín: prezenčná výučba (prednášky, laboratórne cvičenia) - 1 vyučovacia hodina = 45 minút,  
             - 30 hodín  - prax vo firme (prax si zmluvne zabezpečujú účastníci tohto vzdelávania najčastejšie v mieste svojho bydliska),  
             - 250 hodín - dištančná výučba (individuálne štúdium doma)  
     
     
            Kde prebieha výučba (prednášky):  v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline  
     
            Možnosti ubytovania (pri dvojdňových prednáškových sústredeniach): možnosť i vo vysokoškolských internátoch Žilinskej univerzity (nízke ceny)  
     
     
     
     
     
  návrat (home): kliknite sem  
     
 
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina