home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > SVyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvaslifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
     
     
 

 
     
     
     
 

 elektronická prihláška je na:  klikni sem

Do akreditovaného vzdelávacieho programu ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM sa môžete prihlásiť na webovej stránke   www.markab.sk  , kde je elektronická prihláška. Prihlásené osoby budú, pred termínom začiatku vzdelávania, vyzvané, aby potvrdili alebo nepotvrdili svoju účasť na tomto vzdelávaní a bude im zaslaná predfaktúra na uhradenie 1/3 poplatkov z celkovej sumy za toto akreditované vzdelávanie  (úhrada tejto predfaktúry je potvrdením záväznej prihlášky na toto vzdelávanie).

 
 
     
  Prihlásiť sa môžete:  
  - osobne v MARKABe s.r.o.,  
  - elektronickou prihláškou  -  prechod k prihláškam: klikni sem     - tu zároveň zistíte, či sú ešte, v najbližšom termíne,  voľné miesta  
  - e-mailom: markab@markab.sk  
  - telefonicky: 041 5626188  
  - faxom: 041 5626188  
               
  Je potrebné uviesť minimálne tieto údaje:  
  - meno a priezvisko účastníka vzdelávania, tituly,  
  - vzdelanie účastníka dosiahnuté v stredoškolskom systéme (SO, ÚSO, USV, gymnázium)  
    a uviesť tiež učebný alebo štúdijný odbor (slovne a číselným označením)  
  - adresa trvalého bydliska účastníka,  
  - na účastníka: telefón - pevná linka,  mobilný telefón,  e-mail,  
  - faktúračné údaje (názov firmy, adresa firmy, IČO, IČ DPH, DIČ, ........ , atď.),  
  - kontaktná osoba vo firme (meno, priezvisko, tit. ),  
  - na kontaktnú osobu:  telefón - pevná linka,  mobilný telefón,  e-mail,  
  - vek účastníka (potrebný údaj pre štatistiku MŠ SR) v počte rokov:  
  - podľa uváženia, iné dôležité údaje  
     
  Výška poplatku - pozri v časti "Cenník vzdelávacích aktivít" - klikni sem  
     
     
  návrat (home): kliknite sem  
     
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina