home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
     
   
 

 

 
     
   Výučba je v rozsahu 400 vyučovacích hodín v takomto členení:  
     
 

 rozsah výučby - počet hodín:

 120 hod. - prezenčne - formou sústredení - prednášky, cvičenia, laboratórne cvičenia

 250 hod. - dištančne - samoštúdium, riešenie zadaných úloh, projekty, e-learning

   30 hod. - odborná prax

 
 
   Jedna vyučovacia hodina je v rozsahu 45 minút (odborná prax 60 min.).  
     
   Uvedený rozsah vyučovania je rozložený do troch mesiacov.  
     
  - záverečná skúška má 3 časti: praktická časť (projekt elektroinštalácie), písomná časť (test), ústna časť  
  - účastník tohto vzdelávania môže vykonať záverečnú skúšku ak absolvuje najmenej 75 % výučby,  
  - účasť na laboratórnych cvičeniach je povinná,  
  - záverečná skúška, podľa zákona, musí byť do 14 dní od skončenia výučby (vzdelávania),  
  - prípadný náhradný termín záverečnej skúšky (z vážnych  
    dôvodov účastníka) musí byť do 60 dní od ukončenia  vzdelávania,  
  - opakovaná záverečná skúška (pri neúspechu pri skúške)  
    môže byť, podľa zákona, len raz.  
     
     
     
     
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina