home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
     
   
   
  Do akreditovaného vzdelávacieho programu ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM môžu byť prijaté osoby, ktoré v školskom systéme získali niektoré z nasledovných vzdelaní (pozn.: Elektrotechnické minimum je nadstavbové vzdelávanie nad stredoškolské vzdelanie i vtedy, keď účastník tohto vzdelávania je držiteľom VŠ diplomu):  
     
 

 požadované vstupné vzdelanie:

   ÚSO - úplné stredné odborné (maturitné vysvedčenie)

 alebo:
   ÚSO + SO - úplné stredné odborné s výučným listom (maturitné vysvedčenie + výučný list)
 alebo:

   ÚSV - úplné stredné všeobecné - gymnázium (maturitné vysvedčenie)

 alebo:

   SO   - stredné odborné vzdelanie technického zamerania (výučný list )

 
 
     
  Odporúčanie:  
  absolventi Elektrotechnického minima, ktorí budú chcieť získať aj osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, § 21 - elektrotechnik, musia byť zdravotne  spôsobilí pre prácu na elektrických zariadeniach, preto odporúčame, aby tieto osoby, ktoré budú robiť i skúšku pre § 21, nechali si potvrdiť zdravotnú spôsobilosť pre prácu na elektrických zariadeniach ešte pred začatím akreditivaného vzdelávacieho programu ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM  
  POZOR:  lekárska správa - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  má platnosť len pol roka  
     
  Spôsob vzdelávania:  
  120 vyučovacích hodín -  prezenčne (prednášky a laboratórne cvičenia)         pozn.: 1 vyučovacia hodina = 45 minút  
  250 hodín - dištančná výučba (diaľkové štúdium) - výučba s podporou počítača, zasielanie študijných materiálov a úloh na opakovanie, ..  
  30 hodín - prax vo firne  
     
     
     
  Ďalšie informácie - kliknite sem: informacie  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
     
     
     
  návrat (home): kliknite sem  
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina