home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
     
   
   
  Do akreditovaného vzdelávacieho programu ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM môžu byť prijaté osoby, ktoré majú niektoré z týchto  
  dokladov o dosiahnutom vzdelaní (pozn.: absolventi vysokých škôl plnia USO alebo USV):  
     
 

 minimálne vstupné vzdelanie:

 SO   - stredné odborné vzdelanie technického zamerania (výučný list )

 ÚSO - úplné stredné odborné (maturita)

 ÚSV - úplné stredné všeobecné - gymnázium (maturita)

 
 
     
  Odporúčanie:  
  osoby, ktoré chcú získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (platí to i pre § 21 - elektrotechnik), musia byť zdravotne  spôsobilé pre prácu na elektrických zariadeniach, preto odporúčame, aby si tieto osoby nechali potvrdiť zdravotnú spôsobilosť pre prácu na elektrických zariadeniach ešte pred začatím akreditivaného vzdelávacieho programu ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM  
  POZOR:  lekárska správa - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  má platnosť len pol roka  
  - čas počítajte do dňa kedy budete robiť skúšku pre § 21 - elektrotechnik:  
  - skúšku pre § 21 môžete robiť až po získaní osvedčenia o absolvovaní Elektrotechnického minima,  
  - výučba v Elektrotechnickom minime je v rozsahu 3 mesiace,  
  - záverečná skúška Elektrotechnického minima musí byť do 14 dní od ukončenia vzdelávania  
     
     
  návrat (home): kliknite sem  
     
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina