home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
     
     
 

 
     
     
  Absolventi akreditovaného vzdelávacieho programu Elektrotechnické minimum (EM) získavajú:  
     
  - osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu  ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM  
    s platnosťou v celej Slovenskej republike,  
     
  - absolventi (držitelia tohto osvedčenia) plnia podmienku vzdelania pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti   
    v elektrotechnike  podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v platnom znení (postupne §§ 21- elektrotechnik,  
    § 22 - samostatný elektrotechnik, ... ),  
     
  - absolventi tohto akreditovaného vzdelávacieho programu, po vykonaní skúšky pre § 21-elektrotechnik, odchádzajú  
    z MARKABu s.r.o.  s dvoma osvedčeniami (osvedčenie o absolvovaní EM  
    a   osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 21 - elektrotechnik),  
     
  - ďalšie stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (§§ 22, 23, 24) môžu získať po nadobudnutí  
    požadovanej dĺžky odbornej praxe  
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina