home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
     
     
 

 
     
     
  - absolvent získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu  ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM s platnosťou v celej Slovenskej republike,  
  - držiteľ tohto osvedčenia plní podmienku pre získanie osvedčenia "§ 21 - elektrotechnik"  podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v platnom znení,  
  - držiteľ tohto osvedčenia môže, za výhodných podmienok, so zľavou 50 % (celkom 36 € + DPH), priamo v spoločnosti MARKAB spol. s r. o., Žilina, získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike  § 21 - elektrotechnik pre prácu s napätiami do 1000 V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu.  
     
     
 
  Absolvent Elektrotechnického minima, v spoločnosti MARKAB spol. s r.o., Žilina, môže  získať:  
 

 

 
  - osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM,  
  - osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike  § 21 - elektrotechnik  
     
  Pozn.: po roku odbornej praxe môže získať osvedčenie § 22 - samostatný elektrotechnik  
     
     
  návrat (home): kliknite sem  
     
 
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina