home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
     
 

 

 
 

 

 
 
profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu vie čítať elektrotechnickú dokumentáciu pre potreby výkonu pracovných činností na elektrotechnických zariadeniach, používať správnu odbornú elektrotechnickú terminológiu, používať elektrotechnické normy (STN a EN). Ovláda základné metódy riešenia elektrických obvodov jednosmerných, striedavých jednofázových aj trojfázových, princípy činnosti a použitia elektrických strojov a prístrojov, merania v elektrotechnike, základné poznatky o polovodičoch a polovodičových meničoch, spôsoby výroby, bezpečného rozvodu a použitia elektrickej energie. Pozná zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a požiarnej ochrany pri práci na elektrotechnických zariadeniach, zásady foriem podnikania v elektrotechnike a manažmentu kvality a enviromentu.
osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike Absolventi akreditovaného vzdelávacieho programu ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM môžu, na základe overenia vedomosti, získať priamo vo vzdelávacej inštitúcii MARKAB s.r.o., Žilina i osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike  § 21-elektrotechnik  podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení  vyhl. MPSVR SR č. 435/2012 Z. z. a vyhl. MPSVR SR č. 398/2013 Z. z.
 
     
  Ďalšie informácie - kliknite sem : informacie  
     
     
     
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina