home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
   
 

 

KTO JE ELEKTROTECHNIK

podľa  §21 Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. (časová verzia účinná od: 01.09.2014):

 § 21

Elektrotechnik

(1)  Elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie.

 

(2)  Elektrotechnik je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučby zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické, alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe 9a) zameranom na technické zariadenia elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín.

 

 

9a)  § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Znenie § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 568/2009 Z. z.  :

§ 4

 Druhy, formy a rozsah ďalšieho vzdelávania

 (1)  Druhy ďalšieho vzdelávania sú:

a)    ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti.

 

Plnenie podmienok:

PODMIENKA  minimálneho rozsahu 400 hodín  je plnená v akreditovanom vzdelávacom programe ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM v spoločnosti MARKAB s.r.o., Žilina, ktorý, v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 568/2009 Z. z., vedie k doplneniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti na vyhradených technických zariadeniach elektrických.

 

 

Návrat a ďalšie informácie - kliknite sem

 

 

 

 

   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina