home   |   mapa   |   o firme    |   kontakt   |    novinky   |   na stiahnutie   |    ponuky   |  linky  internetový obchod
   
 
 
  Vzdelávanie - elektro
 > Vyhláška 508 - elektrotechnici
 > Vyhl. 508 - revízni technici a P EZ
 > Vyhl. 508 - aktualizačné školenia
 > Vyhl. 508 - skúšky, osvedčenia
 > Semináre, konferencie
 > Cenník vzdelávacích aktivít
 > Rekvalifikácia
 Publikácie, CD, DVD, ...
 > Cenníky prác ( knižné)
 > Knižné publikácie
 > Elektronické publikácie
 > BOZP
 > e-learning (výučba s podporou PC)
 > Vedomostné databázy
 > Výučbové DVD filmy
 > Tlačivá (tlačené + CD)
 > Iné
 Elektrotechnické minimum
 > Komu je toto vzdelávanie určené
 > Čo absolvent získa
 > Čo musí uchádzač spĺňať
 > Ako dĺho vzdelávanie trvá
 > Ako sa možno prihlásiť
 > Akreditácia
 
     
     
     
 
  NA STIAHNUTIE      
         
  Oprávnenia spoločnosti MARKAB s.r.o., Žilina  na výchovu a vzdelávanie:      
  Oprávnenie - 05.1  (elektrotechnik, samost. elektrot., elektrot. na riadenie)   05.1 - pdf  
  Oprávnenie - 05.2  (revízny technik EZ)   05.2 - pdf  
  Potvrdenie o akreditácii  ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM   akreditacia  
         
  Tlačivá pre odbornú prípravu (školenie) elektrotechnikov  pre §§ 21, 22, 23   Tlačivá 05.1  
  Upozornenie: s vyplnenými tlačivami odovzdať i kópiu dokladu o elektrotechnickom vzdelaní (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom)      
                                     
  Tlačivo (prihláška) na aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) - §§ 21, 22, 23, 24   Tlačivo - AOP  
  Upozornenie: na AOP si prineste platné osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike      
         
  Objednávka publikácií                    internetový obchod - kiknite sem:       ..\obchod\index.php      
         
  ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM - tr. 09      
         
  T06 - Striedavý prúd - časť 01   T06-cast01  
  T06 - Riešené príklady   T06-priklady  
  T11 - Elektrické stroje - časť 01   T11-cast01  
  T12 - Distribučné rozvody a el. inštalácie nn - doplňujúce študij. texty   T12-cast01  
  T15 - Technická dokumentácia v elektrotechnike - projektová dokumentácia   T15-projekt  
  T15 - Technická dokumentácia v elektrotechnike - výkresová dokumentácia   T15-vykres  
  Výber otázok na opakovanie - EM - T   Opakov-EM-T  
  Výber otázok na opakovanie - EM - U   Opakov-EM-U  
         
  LABORATÓRNE CVIČENIA   laborat_cvic  
  Záverečné skúšky - priebeh   zaver-skusky  
  ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY - zoznam - termíny   zaver-sk-terminy  
         
  SW na spájanie  pdf  súborov   spajanie-pdf  
         
         
 
   
   

 

 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina