ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM

 
 

akreditovaný vzdelávací program

 
 

e-learning

 
 

   RIEŠENIA ÚLOH - napísanie odpovedí a ich odoslanie

 

 
   

Odpovede na úlohy môžete zapisovať a odosielať v ľubovoľnom poradí do:

 19.júl 2020

   

  
      
         POKYNY : Zadajte správny LOGIN
    
 

IDENTIFIKÁCIA  PRÍSLUŠNOSTI :                                                                                                                *  povinné údaje

3
     
LOGIN:  *      globálna identifikácia    -   sem napíšte číslo, ktoré Vám bolo oznámené ako LOGIN pre príslušný súbor úloh       
PIN:  *     identifikácia osoby - sem napíšte trociferné číslo - Váš PIN       (napíšte len číslo)                 
    
 
krstné meno: *  
priezvisko: *  
e-mail: *    pre zaslanie potvrdenia a odpovedí
    
   ODPOVEDE NA OTÁZKY POLOŽENÉ V PRÍSLUŠNOM SÚBORE ÚLOH:
    
 
Súbor úloh: * označenie súboru, ktoré je uvedené v súbore so zadaním úloh  
    
Do polí napíšte písmeno, ktoré ste pre odpoveď zakrúžkovali alebo výsledok výpočtu alebo text odpovede
Ak niekde chýba úloha alebo na otázku neviete odpovedať, na tú pozíciu odpovede napíšte X alebo iný vysvetlujúci text
    
 
č.01: *  
č.02: *  
č.03: *  
č.04: *  
č.05: *  
č.06: *  
č.07: *  
č.08: *  
č.09: *  
č.10: *  
č.11: *  
č.12: *  
 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:   Kliknutím na ODOSLAŤ vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v tomto odoslaní riešení zadaných úloh a v súvisiacich dokladoch podľa zákona č. 568/2009 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok týchto zákonov a s  ich rozširovaním formou kopírovania pre účely evidencie a informovania o vzdelávaní v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.    

    
ODOSLAŤ - odoslanie odpovedí ODCHOD - prechod na úvodnú stránku MARKABu (home):
     
     - na ODOSLAŤ kliknite ak chcete odoslať odpovede
     - pri nesprávnom alebo neúplnom vyplnení, po kliknutí na ODOSLAŤ zobrazí sa upozornenie na chyby  (text zobrazí hore)
   
    - ak kliknete na ODCHOD, vtedy nezapíše odpovede i keby ste všetko mali správne vyplnené

 
 

______________________________________________

 
 

© MARKAB spol. s r.o., Žilina